Prihláška

Zraz je ukončený, prihlasovanie je uzavreté.

Pri registrácii dospelých cez internet postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stiahnite si prihlášku, ktorá je vo formáte MS Word (Excel)
 2. Vyplňte prihlášku za seba alebo ako kontaktná osoba za členov Vášho turistického klubu (odboru). Riaďte sa inštrukciami nižšie.
 3. Vyplnenú prihlášku odošlite emailom na adresu milenasul65@gmail.com.
 4. Ak ste našli v prihláške chybu, ale viete väčšinu údajov vyplniť, dopíšte doplňujúce údaje do emailu.
 5. Počkajte si na našu odpoveď emailom, či je prihláška v poriadku a či sme Vám úspešne rezervovali ubytovanie. Prípadné nejasnosti s Vami najprv vykomunikujeme.
 6. Keď Vám pošleme kladnú odpoveď, zaplaťte do siedmych kalendárnych dní podľa celkovej sumy na prihláške na bankový účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Ak prihlášku odošlete až počas zrazu (od 1.7.), zaplatíte v hotovosti osobne.
 7. Následne Vám emailom pošleme informáciu o prijatí platby
 8. Pokiaľ budete potrebovať stornovať alebo nahradiť niektorého z účastníkov Vášho klubu, napíšte nám na rovnaký email milenasul65@gmail.com

Našli ste v prihlášte chybu? Je nám to ľúto. Pošlite nám chybu na email letnyzrazkstkosice@gmail.com a my ju opravíme.

Inštrukcie pre vyplnenie prihlášky

 • Na prvej záložke vyplňte osobné údaje, počet prihlasovaných osôb, ubytovanie, stravu, objednávku na výlety a údaje o platbe. Aktuálne doporučujeme ubytovanie v Školskom internáte – Turistická ubytovňa.
 • Poplatky pri registrácii dospelých od 1.6.:
  • Člen KST, KČT a MTSZ 10 €
  • Nečlen KST, KČT a MTSZ do 19 rokov 8 €
  • Nečlen KST, KČT a MTSZ nad 19 rokov 12 €
  • Člen TOM do 19 rokov a ich vedúci 0 €
  • Člen TOM nad 19 rokov 5 €
 • Poplatky pri registrácii dospelých do 31.5. (neaktuálne):
  • Člen KST, KČT a MTSZ 8 €
  • Nečlen KST, KČT a MTSZ do 19 rokov 6 €
  • Nečlen KST, KČT a MTSZ nad 19 rokov 10 €
  • Člen TOM do 19 rokov a ich vedúci 0 €
  • Člen TOM nad 19 rokov 3 €
 • Poplatky pre TOM:
  • Člen TOM KST do 19 r., vedúci TOM 0 €
  • Člen TOM KST, 19-26 r. 3 €
  • TOM KČT a i. partner. org. do 26 r. a vedúci 3 €
  • Nečlen KST a i.partner. Org do 19 r. 7 €
  • Nečlen KST a i.partner. org nad 19 r. 10 €
  • Člen partner. org. nad 19 r. 10 €
 • Pri výbere ubytovania si skontrolujte kapacitu ubytovacích zariadení na tejto stránke. Prosím berte do úvahy, že kapacita je orientačný údaj, nakoľko naraz môžeme spracovávať viacero prihlášok. Ak si zabezpečíte ubytovanie vo vlastnej línii, sekciu o ubytovaní nevyplňujte.
 • Keď uvediete počet ubytovaných, automaticky za doplní miestna daň za všetky osoby. Ak presuniete myš na políčko nad počtom osôb platiacich miestnu daň, zobrazí sa vysvetlenie, ktoré osoby sú od dane oslobodené. Ak je to aj Váš prípad, zmeňte počet osôb platiacich miestnu daň.
 • Na druhej prípadne tretej záložke vyplňte údaje o prihlasovaných z Vášho klubu vrátane Vašej osoby. Ak posielate jednotlivú prihlášku, vyplňte len údaje o svojej osobe. Tieto údaje potrebujeme pre nás a ubytovacie zariadenia.
 • Na štvrtej záložke vyplňte počet osôb na jednotlivých trasách. Pomôžete nám naplánovať naše kapacity na týchto trasách. Detaily o peších trasách si prečítajte na tejto stránke. Detaily o cyklo trasách si prečítajte na tejto stránke.
 • Prihlásenie na fakultatívne výlety je možné len do vyčerpania kapacity 120 turistov. Aktuálny stav prihlásenia je v tabuľke výletov na stránke peších trás.

Osobná registrácia dospelých

Ako dospelí sa môžete registrovať aj osobne v mieste štábu spolu so zaplatením poplatkov pre dospelých (viz vyššie). K dispozícii je ubytovanie zariadenie Školský internát – Turistická ubytovňa do vyčerpania kapacít.