Organizátori zrazu

Na základe poverenia Ústrednej rady KST Bratislava sú organizátormi zrazu turistické kluby KVT Košičan a KT Víkend v spolupráci s Regionálnou radou Klubu turistov mesta Košice, Regionálnou radou Košice okolie a mestom Košice.

   

Čestné predsedníctvo

čestný predseda Peter Dragúň
člen za sekciu TOM KST Mária Maxianová

Organizačný štáb zrazu

predseda Renáta Michnová
podpredseda Jana Kupcová
predseda sekcie pešej turistiky KST Jindřich Racek
koordinátori pre spoluprácu Renáta Michnová
Jozef Kalapos
Jana Kupcová
sekcia mládeže Stanislav Andrási
sekcia pešej turistiky Viera Čipčalová
sekcia cyklo trás Jarmila Bodenloszová
fakultatívne výlety Vincent Beer
značenie trás Jozef Kalapos
klasifikačná komisia Radoslav Medzihradský
doprava Jozef Kalapos
ubytovanie, stravovanie, prihlášky Milena Šulíková
Jana Sýčová
prezentácia účastnikov Helena Ivanová
kultúrny program Renáta Michnová
webové stránky Radoslav Medzihradský
ekonomická komisia Milena Šulíková