Organizátori zrazu

Na základe poverenia Ústrednej rady KST Bratislava sú organizátormi zrazu turistické kluby KVT Košičan a KT Víkend v spolupráci s Regionálnou radou Klubu turistov mesta Košice, Regionálnou radou Košice okolie a mestom Košice.

   

Čestné predsedníctvo

predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka
riaditeľka Košice Region Turizmus Ing. Lenka Vargová Jurková
predseda KST Ing. Peter Dragúň

Organizačný štáb zrazu

predseda Renáta Michnová
podpredseda JUDr. Jana Kupcová
predseda sekcie pešej turistiky KST Ing. Jindřich Racek
koordinátori pre spoluprácu Renáta Michnová
JUDr. Jana Kupcová
Jozef Kalapos
Ing. Eva Dučaiová
Ing. Štefan Kuiš
Miroslav Juhár
sekcia mládeže Stanislav Andrási
sekcia pešej turistiky Ing. Viera Čipčalová
sekcia cyklo trás Ing. Jarmila Bodenloszová
fakultatívne výlety Vincent Beer
značenie trás Jozef Kalapos
klasifikácia, OTO Cassovia, VOPT, IVV Ing. Radoslav Medzihradský
doprava Jozef Kalapos
ubytovanie, stravovanie, prihlášky Milena Šulíková
Jana Sýčová
prezentácia účastnikov Helena Ivanová
kultúrny program Renáta Michnová
webové stránky Ing. Radoslav Medzihradský
ekonomická komisia Milena Šulíková
technická komisia Pavol Babej