Čriepky z histórie slovenských letných zrazov v našom regióne

V doterajšej histórii sa zatiaľ žiadny slovenský letný zraz nekonal priamo v Košiciach. Košickí turisti sa však výraznou mierou priamo podieľali na organizácii niekoľkých letných zrazov.

VIII. turistický zraz SNP 20.6. – 23.6.1961 Muráň, dolina Salašná

Organizáciou zrazu bol poverený odbor turistiky Krajského výboru telovýchovy a športu (KV TVŠ v Košiciach. V doline Salašná si postavilo tábor 3600 peších turistov. Okrem stanového mestečka tu vyrástli stánky ambulantného predaja potravín, štáb zabezpečil aj pitnú vodu a palivové drevo pre účastníkov. Zrazu sa zúčastnili aj mototuristi, oddiely TOM ešte nemali vlastné stretnutie.

Vyvrcholením zrazu bol spoločný sobotňajší výstup na Veľkú lúku, kde bola odhalená aj pamätná tabuľa SNP. Existenciu povstaleckého letiska pripomenul prekvapivý zoskok parašutistov.

XI. turistický zraz SNP 23.7. – 26.7.1964 na Geravách (Slovenský raj)

Zrazový priestor bol situovaný priamo na náhornej plošine Geráv (1 000 m.n.m). Táborisko bolo rozdelené na sektory podľa krajov, ku ktorým boli pričlenené družobné české krajské delegácie. Účasť 4 500 turistov je v tomto prostredí dnes úplne nepredstaviteľná. Výraznú pomoc poskytla Horská služba, ktorá vydala inštruktážne materiály k bezpečnosti turistiky v Slovenskom raji. Táborisko bolo turistom k dispozícii aj päť dní pred zrazom a po zraze.

XIV. turistický zraz SNP 27.7. – 30.7.1967 v Šugove (Slovenský kras)

Počas zrazu v obci Turňa nad Bodvou zastavovali všetky rýchliky a na trati Moldava n.B. – Medzev premávali posilnené súpravy. Účastníci zrazu cestovali so zľavou. V deň otvorenia zrazu bolo v Šugove 4 000 turistov z Československa, ale aj Maďarska, Juhoslávie, NDR, Poľska a SRN, ba aj 2 turistiky z Anglicka, jeden Talian a niekoľko skupín zo ZSSR a Francúzska. Medzinárodný charakter malo najmä stretnutie mototuristov, ktorých sa tu stretlo 1 500. Propozície pre turistov boli preto vydávané aj v maďarčine a nemčine.

Náplň zrazu obohatilo niekoľko výstav – ÚĽUVu, Kartografie, športového výstroja. V zrazovom priestore vybudovali dosiaľ najkrajší a najmohutnejší pamätník zo všetkých. Po rokoch bol pamätník vyčistený a obnovený turistami z Poproča.

XX. turistický zraz SNP 19.7. – 22.7.1973 na lúkach pod Šivcom (Čierna hora)

Poverenie na usporiadanie zrazu dostal MV ČSZTV v Košiciach (Mestský výbor Československého zväzu telesnej výchovy). Z toho jasne vyplýva, že ho organizovali predovšetkým turisti z Košíc a bezprostredného okolia. V stanici Ružín zastavovali počas zrazu všetky rýchliky od Bratislavy.

Zrazový priestor na lúkach pod majestátnym bralom Šivca zaplnili stany 5 000 dospelých turistov a 800 mladých členov TOM. Medzinárodnú účasť zabezpečovali hostia zo ZSSR, Poľska, NDR a Maďarska.

Veľa práce vykonala technická komisia v zrazovom priestore – bolo postavených viac kilometrov vodovodného potrubie a inštalované sprchy. Zásobovanie zabezpečovali obchodné ambulantné stánky. Kultúrny program zabezpečovali mládežníci z oddielov TOM. Najväčšiu zásluhu na tom mali členovia klubu TOM z Holíča.

Okolo pamätníka XX. zrazu SNP umiestneného v tieni stromov na okraji lúky a priamo lúkami, na ktorých stálu stany účastníkov XX. zrazu SNP prechádza túra P3 tohtoročného zrazu.

Medzi organizátormi všetkých týchto zrazov nájdeme také známe turistické mená ako Jozef Bartko, Vladislav Depta, Štefan Dučai, Michal Grajciar, Tibor Haverla, František Kapcár, Ján Klubert, Ladislav Menyhert, Ján Róna, Štefan Tamássy a Július Vágaši.