Pešie trasy

Trasa Termín Vzdialenosť Prevýšenie Náročnosť Plnenia *
P1: Z Kysaku do Čermeľa
piatok zrušený
štpiso 20,2 / 17,3 km 779 m stredná SNP, ZC
P2: Bankov a Alpinka ut 9 km 320 m nízka ZC
P3: Na Drienkovú skalu a Šivec
P3a: predĺženie po Kavečany
utštpiso 11,9 km
19 km
643 m
967 m
stredná
stredná
OTO, ZC, IVV (pi)
P4: Za históriou na Košický hrad stpiso 11 km 387 m nízka OTO, ZC
P5: Chata Lajoška
P5a: predĺženie po Horný Bankov
štso 10,5 km
17 km
493 m
605 m
nízka
stredná
ZC, IVV (so)
P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky
P6a: predĺženie po Jahodnú
stštso 13 km
20 km
654 m
810 m
stredná
vysoká
OTO, ZC, IVV (št, so)
P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča pi 17 km 655 m stredná OTO, ZC, IVV (pi)
P8: Cyrilometodská túra ku svätej Anne pi 9 km 130 m nízka ZC
P9: Na Skalku so 12 km 431 m stredná ZC, IVV (so)
P10: Cez Zádielsku dolinu
štvrtok obsadený, sobota obsadená
štpiso 13 km 668 m stredná OTO, ZC, IVV (št, pi)
P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP so 35 km 1 104 m vysoká OTO, SNP, VOPT, ZC
PX: NPR Veľký Milič
trasa na objednávku, min. 5 turistov
pi 26 km 993 m vysoká ZC
KPČ Fakultatívny výlet Jasov
limit 120 turistov
prihlásených 15 na štvrtok, sobota obsadená
štso nízka ZC
KPČ Fakultatívny výlet Medzev, Šugov
limit 120 turistov
prihlásených 18 na piatok
pi nízka ZC

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PEŠÍCH TRÁS

V prípade nízkeho záujmu o trasu má organizátor právo trasu zrušiť, zmeniť spôsob dopravy alebo čas odchodu na trasu.

Plnenia *

Plnenia OTO, VOPT, ZC a IVV potvrdzuje klasifikátor zrazu na prezentácii v štábe po predložení príslušného záznamníka:

 • v sobotu 6.7. v čase 17:00 – 18:00 h
 • nedeľu 7.7. v čase 8:00 – 12:00 h

OTO: na tomto zraze môžete zjednodušene splniť oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia, ktorý vydali Košickí turisti. Bližšie informácie nájdete na stránke  OTO Cassovia .

SNP: Cesta hrdinov SNP je najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Vedie zo severovýchodu krajiny od Duklianskeho priesmyku až na západ po Devín. Trasa prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8 a jej celková dĺžka je 769 km.Prostredníctvom KST Vám ponúkame turisticko tématický odznak (TTO) Cesta hrdinov SNP – turistický záznamník s mapami po celej trase.  Záznamník si môžete zakúpiť pri registrácií za cenu 1 €. Po prejdení celej trasy získate odznak v troch stupňoch zdarma (nie na tomto zraze).

VOPT: výkonnostný odznak pešej turistiky sa plní sa na turistických podujatiach výkonnostného charakteru s dĺžkou aspoň 35 km a na schválených zápočtových cestách. Po prejdení 1000 km / 3000 km / 6000 km máte nárok na bronzový / strieborný / zlatý odznak (nie na tomto zraze).

ZC: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou môžu účastníci zrazu plniť na všetkých trasách zrazu. Vo Vašom účastníckom preukaze si vedúcim trasy nechajte potvrdiť účasť na túre a klasifikátor zrazu Vám potvrdí uznanie časti turistickej zápočtovej cesty III. stupňa s vopred schválenou dokumentáciou v presune pešo alebo cyklo.

IVV: Slovenská republika je pod hlavičkou KST riadnym členom IVV (Internationaler Volkssportverband). Podmienky IVV môžete plniť aj na tomto zraze. Trasy IVV sú určené k dobrému spoznaniu krás a zaujímavostí v okolí Košíc. Tieto akcie nemajú výkonnostný charakter.

Doprava na pešie trasy

Doprava zrazovým autobusom

Zrazové autobusy odchádzajú v čase stanovenom pre jednotlivé trasy z parkoviska na Havlíčkovej ulici, GPS: 48.7393350N, 21.2446525E.

Prístup z miesta ubytovania k autobusu na Havlíčkovej ulici (rovnomenná zastávka):

 • Stredná odborná škola Železničná: zberný autobus na miesto odchodu pre všetky trasy bude vypravený o 07:45 h od ubytovacieho zariadenia
 • Internát Boženy Němcovej: cca 10 minút pešo na východ po ulici Watsonova, na veľkej križovatke na sever po ulici Komenského
 • Internát Ferka Urbánka: cca 3 minúty pešo na sever po ulici Komenského
 • Turistická ubytovňa K2: električkou č. 2, 4 zo zastávky Dom umenia (smer Havlíčkova)
  príklady odchodov: 7:25, 7:36, 7:45, 7:56, 8:05, 8:17, 8:27, 8:37, 8:47 h – cca 10 minút
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: autobusom č. 12 zo zastávky Atletická (smer Šebastovce) na zastávku Okresný úrad
  príklady odchodov: 7:43, 8:13, 8:43 h – cca 3 minúty, následne cca 3 minúty pešo na sever po ulici Komenského
 • Školský internát – Turistická ubytovňa: električkou č. 9 zo zastávky Nová nemocnica (smer Havlíčkova)
  príklady odchodov: 7:30, 7:50, 8:11, 8:30 h – cca 9 minút alebo autobusom č. 12, zo zastávky Nová nemocnica (smer Madridská) na zastávku Okresný úrad, 7:30, 8:21, 8:51 h – cca 6 minút, následne cca 3 minúty pešo na sever po ulici Komenského
 • Route E58-Camp Košice: pešo cca 850 m na zastávku Autocamping a následne električkou č. 9 (smer Havlíčkova)
  príklady odchodov: 7:18, 7:38, 7:58, 8:17, 8:37 h – cca 20 minút

Pre aktuálne vyhľadávanie dopravného spojenia v Košiciach (MDH) použite stránku MHDSPOJE.

Doprava linkovou dopravou (autobusom, vlakom)

V prípade dopravy autobusom z autobusovej stanice alebo vlakom zo železničnej stanice si každý účastník zabezpečuje lístok sám. Na vlak môžete použiť aj automat na výdaj cestovných lístkov umiestnený pred halou pokladníc na železničnej stanici alebo si kúpiť lístok deň vopred.

Prístup z miesta ubytovania na autobusovú a železničnú stanicu (zastávka Staničné námestie):

 • Stredná odborná škola Železničná: pešo po ulici Palackého cez autobusovú stanicu (cca 700 m) alebo autobusom č. 10, 15, 19 zo zastávky Bosákova (smer KVP, kláštor / OC Cassovia / OC Optima)
  príklady odchodov: 6:37, 6:42, 6:51, 6:57, 7:02, 8:03, 8:20, 8:23 h – cca 4 minúty
 • Internát Boženy Němcovej: autobusom č. 19 zo zastávky Botanická záhrada (smer Napájadla)
  príklady odchodov: 6:42, 7:02, 8:02, 8:23 h – cca 10 minút. Tiež je možné ísť pešo cca 700 m na východ po Watsonovej ulici a následne električkou č. 2, 4 zo zastávky Okresný úrad (smer Staničné námestie), 6:30, 6:56, 7:56, 8:16 h – cca 14 minút
 • Internát Ferka Urbánka: električkou č. 2, 4 zo zastávky Okresný úrad (smer Staničné námestie)
  príklady odchodov: 6:30, 6:56, 7:56, 8:16 h – cca 14 minút
 • Turistická ubytovňa K2: autobusom č. 10, 15, 16 alebo električkou č. 2, 6 zo zastávky Dom umenia (smer Staničné námestie / Madridská, Exnárova, Podhradová)
  príklady odchodov: 6:43, 6:53, 7:02, 8:13, 8:19, 8:25 h – cca 5 minút
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: autobusom č. 29 zo zastávky Atletická (smer Staničné námestie)
  príklady odchodov: 6:43, 7:05, 8:06 h – cca 9 minút
 • Školský internát – Turistická ubytovňa: autobusom č. 17 zo zastávky Považská, Nová nemocnica (smer Lingov)
  príklady odchodov: 6:37, 8:09 h alebo električkou č. 6 zo zastávky Kino Družba (smer Staničné námestie), 6:43, 8:02 h – cca 17 minút
 • Route E58-Camp Košice: pešo cca 850 m na zastávku Autocamping a následne električkou č. 9 na zastávku VSS, križovatka (smer Važecká)
  príklady odchodov: 6:43, 6:48, 7:58 – 1 minúta, prestup na električku č. 3 (smer Staničné námestie) – cca 10 minút

Pre aktuálne vyhľadávanie dopravného spojenia v Košiciach (MDH) použite stránku MHDSPOJE.

Pešie trasy podrobne

Trasa P1: Z Kysaku do Čermeľa


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Vyhliadka Jánošíkova bašta

Trasa: Kysak – Jánošíkova bašta – sedlo pod Vysokým vrchom – Nad Kavečanmi – Košice, Čermeľ

Skrátená trasa: možnosť skrátiť trasu po rekreačné stredisko Hrešná (17,3 km)

Termín: 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 20,2 km (17,3 km – skrátená trasa); prevýšenie: + 779 m

Charakter: stredne náročná trasa po Ceste hrdinov SNP. V prvej polovici trasa stúpa cez Jánošíkovu baštu k Vysokému vrchu (851 m n.m.) a následne klesá až do Čermeľa na okraji Košíc (MHD). Počas klesania trasa vedie v blízkosti vyhliadok Biela skala a Artúrova skala.

Doprava na trasu: osobným vlakom zo železničnej stanice o 8:36 h, spoločný odchod k vlaku s označeným vedúcim trasy o 8:20 od tabule odchodov cez južný podchod

Návrat: trasa končí v Košiciach, Čermeli. Odtiaľ sa odveziete autobusom č. 14 na Havlíčkovu – cca 3 minúty.
príklady odchodov: 15:02, 15:32, 16:02, 16:32, 17:07, 17:32, 17:58 h (ut, st, št), xx:15, xx:35, xx:55 h (pi, so, ne)

Návrat zo skrátenej trasy: zostúpite do obce Kavečany (cca 30 minút) a odveziete sa autobusom č. 29 do Košíc (18 minút na konečnú zastávku Staničné námestie)
príklady odchodov z Kavečian, cintorín: 14:10, 14:34, 14:58, 15:22, 15:42, 16:10, 16:34, 16:58, 17:28, 17:58 h (ut, st, št), xx:19, xx:42, xx:02 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: studnička pod horárňou Kysak, prameň Kráľova studňa, chata Hrešná, podniky k Čermeli

Plnenia: Cesta hrdinov SNP, OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Rekreačné stredisko Hrešná

Zaujímavosti na trase:

Jánošíkova bašta je známa horolezecká skala a pešími turistami vyhľadávaný cca 50 metrov vysoký výhľadový vápencovo-dolomitický skalný útvar, ktorého svahy prudko klesajú do doliny Hornádu.

Vysoký vrch (851 m n.m.) sa nachádza niekoľko minút na severovýchod od sedla s rovnomerným názvom. Prístupný je po lesnom chodníčku. Vrch pomaly zarastá stromami a krovinami a jeho severnú stranu tvorí asi 20 metrov vysoká široká skalná stena. Na jeho južnom svahu sa nachádza rovnomenná prírodná rezervácia. Z vrcholu je veľmi obmedzený výhľad.

Biela skala a Artúrova skala: vrchol Biela skala sa nachádza priamo pri Ceste hrdinov SNP medzi Kráľovou studňou a Sedlom pod Vysokým vrchom. Vrchol tvorí asi 30 metrov široká a 4 metre vysoká zalesnená vápencová skala. Na severnej strane sa nachádza Veľká Sokoľská jaskyňa a na juhovýchodnej strane Previsová jaskyňa a Krížová jaskyňa. Asi 30 metrov na východ od skaly sa nachádza Artúrová skala. Pod jej vrcholom klesá skalná stena do hĺbky asi 100 metrov.

Trasa P2: Bankov a Alpinka


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Detská železnica s konečnou na Alpinke

Trasa: ZŠ Považská – koniareň – Bankov – Kamenný hrb – Alpinka rekreačný areál a detská železnica

Termín: 2.7. (ut)

Vzdialenosť: 9 km; prevýšenie: + 320 m

Charakter: nenáročná prechádzka na obľúbené výletné miesta Košičanov, ponúka návrat do Košíc detskou železnicou. Je určená hlavne pre TOM.

Doprava na trasu: zraz o 9:00 h na priestranstve pred Novou nemocnicou. Na dopravu z ubytovacieho zariadenia použijeme MHD na zastávku Nová nemocnica.

Návrat z trasy: detskou železnicou alebo autobusom č. 14 z Alpinky na zastávku Čermeľ

Občerstvenie na trase: chata Alpinka

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zaujímavosti na trase:

Bankov je dôležitým rekreačným strediskom pod vrchom Bankov (427 m n.m.), vzdialeným asi 3 km od Košíc. Je obľúbeným miestom Košičanov s množstvom ohnísk na opekanie. Je štartovným miestom pre výlety do okolitej prírody pre turistov, cykloturistov aj pre priaznivcov behu na lyžiach. Cez Bankov vedie červená turistická trasa – Cesta hrdinov SNP. Na Hornom Bankove sa nachádza minigolfový areál. Bankov je známy aj baňou, v ktorej sa kedysi ťažil magnezit.

Alpinka je rekreačné a výletné stredisko v Čermeľskom údolí, asi 6 km od Košíc. Na Alpinke sa nachádza rodinný zábavno – zážitkový areál ÚDOLIE MANITOU, ktorý poskytuje priestor na aktívne trávenie voľného času s autentickými prvkami indiánskej kultúry. Ďalej sa tu nachádza lanový park TARZANIA, postavený z 32 prekážok vo výške približne 4 až 10 m nad zemou. Nachádza sa tu tiež historická Detská železnica, ktorá bola postavená v r. 1955 s celkovou dĺžkou 5,5 km. Je to úzkorozchodná železnica s rozchodom koľaje 1000 mm. Doprava je zabezpečovaná historickými vozňami a parnými rušňami a dieselovými lokomotívami. Oproti výstupnej stanici Detskej železnice je k dispozícii 1,5 km dlhý náučný chodník Zvedavých myšiek s lesníckou tematikou.

Trasa P3: Na Drienkovú skalu a Šivec


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Na hrebeni Šivca

Trasa: Košické Hámre most – Drienková skala – Šivec – Ružín železničná stanica

Predĺžená trasa P3a: možnosť ukončiť trasu v rekreačnom stredisku Hrešná, z ktorého zostúpite do obce Kavečany (cca 30 minút) a odveziete sa autobusom MHD č. 29 do Košíc (18 minút na konečnú zastávku Staničné námestie)

Termín: 2.7. (ut), 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 11,9 km (19 km – predĺžená trasa); prevýšenie: + 643 m (+ 967 m – predĺžená trasa)

Charakter: stredne náročná trasa s výstupom na dva výhľadové body národnej prírodnej rezervácie Šivec – na Drienkovú skalu a Šivec, s panoramatickými výhľadmi na okolie vodnej nádrže Ružín.

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h (ut, pi, so), eurobusom z autobusovej stanice o 7:35 h (št) – stretnutie s vedúcim trasy vo vestibule autobusovej stanice o 7:20 h

Návrat z trasy P3: osobným vlakom zo stanice Ružín
príklady odchodov: 14:14, 15:11, 16:02, 16:10, 17:09, 18:10 h (ut, st, št), 14:14, 16:10, 18:10 h (pi, so, ne)

Návrat z trasy P3a: zostúpite do obce Kavečany (cca 30 minút) a odveziete sa autobusom č. 29 do Košíc (18 minút na konečnú zastávku Staničné námestie)
príklady odchodov: 15:02, 15:32, 16:02, 16:32, 17:07, 17:32, 17:58 h (ut, st, št), xx:15, xx:35, xx:55 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: prameň na Kráľovej studni (P3a), chata Hrešná (P3a)

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Pohľad zo Šivca na Ružín

Zaujímavosti na trase:

Drienková skala (530 m n. m.) a Šivec (781 m n. m.) sú súčasťou Slovenského Rudohoria, časti Volovské vrchy, celku Čierna hora. Vrcholové bralo Drienkovej skaly tvorí pretiahnutý skalný hrebienok vychádzajúci z rozľahlých Šiveckých lúk, ktorého strmé západné svahy klesajú k Ružínskej priehrade. Šivec je najkrajším vrcholom Čiernej hory. Je to vápencový hrebeň s výrazným ostrým skalným bralom a priľahlými strmými svahmi. Na vrchole a v jeho okolí sa nachádzajú pozoruhodné krasové útvary, najmä jaskyne v doline Malý Ružinok.

Ružínska priehrada – Ružín je umelá vodná nádrž, vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Má rozlohu 600 ha a v najhlbšom mieste dosahuje hĺbku 50 m. Ružín je obkolesený nádhernými horami, z ktorých najviac zaujme majestátne sa vypínajúci vrchol Šivec.

Trasa P4: Za históriou na Košický hrad


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Skalnatý svah na Hradovej

Trasa: MHD Havlíčkova – Čermeľ – NCH Vrabčie skaly – Nad Suchou dolinou – Pod vežou – socha pátra Pia – archeologický areál Hradová – vyhliadková veža – sídlisko Podhradová- konečná MHD č. 14 pri Ťahanovciach

Termín: 3.7. (st), 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)
3.7. (st) je trasa určená predovšetkým pre TOM s historickým programom pre mládež a lukostreľbou na Hradovej organizovaným občianským združením Castellum Cassovia
5.7. (pi) bude na trase sprievodné slovo zástupcu Mestských lesov o úlohe a činnosti správcu najväčších mestských lesných majetkov na Slovensku

Vzdialenosť: 11 km; prevýšenie: + 387 m

Charakter: nenáročná vychádzka cez NCH Vrabčie skaly na zrúcaniny Košického hradu s výstupom na vyhliadkovú vežu a vyhliadkovú plošinu s ďalekohľadom s krásnym výhľadom na celé mesto a okolité pohoria

Doprava na trasu: pešo zo zrazoviska autobusov na Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy: autobusom z Aničky (zastávka Žel. zastávka Ťahanovce)
príklady odchodov: xx:22, xx:52 (ut, st, št), 14:48, 15:48, 16:52 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: prameň Pátra Pia, stánky s občerstvením na Hradovej

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zaujímavosti na trase:

NCH Vrabčie skaly (Mestské lesy Košice) prechádza lesným chodníkom okolo drobných skál ukrytých v lesnom poraste. Na náučných tabuliach sa venuje sa vtáctvu, ktoré osídľuje naše lesy, aj mestské prostredie.

Trasa P5: Chata Lajoška

Trasa P5

 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Trasa P5a

 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Chata Lajoška

Trasa: Vyšný Klátov – časť NCH meteoritov – Pišiverka – chata Lajoška – Pišiverka – chata Jahodná

Predĺžená trasa P5a: po Horný Bankov

Termín: 4.7. (št), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 10,5 km (17 km – predĺžená trasa); prevýšenie: + 493 m (+ 605 m – predĺžená trasa)

Charakter: nízka až stredne náročná trasa prechádzajúca časťou východného hrebeňa Volovských vrchov

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy P5: autobusom č. 14 z Jahodnej alebo zrazovým autobusom na zastávku Havlíčkova
príklady odchodov: 16:52, 18:52 h (ut, st, št), 13:00, 15:00, 17:00, 18:52 h (pi, so, ne)

Návrat z trasy P5a: autobusom č. 14 z Horného Bankova na zastávku Havlíčkova
príklady odchodov: xx:26, xx:56 h (ut, st, št), 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:29, 17:56 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: chata Lajoška, chata Jahodná, bistro Horný Bankov (P5a)

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Zaujímavosti na trase:

Vyšný Klátov (507 m n.n.) sa nachádza asi 10 km na západ od Košíc. 28.2.2010 bol na východnom Slovensku zaznamenaný pád meteoritu, ktorého prvé fragmenty sa podarilo nájsť 20.3.2010 v katastrálnom území obce. NCH Klátovské meteority tvorí systém ôsmich náučných panelov venovaných astronómii, slnečnej sústave a histórii nálezov a analýz meteoritov. V obci sa nachádza aj minimúzeum ľudovej architektúry.

Najvyšším vrcholom v katastri obce je Predné Holisko (947 m n.m.). Pod týmto vrcholom sa nachádza turistická horská chata Lajoška (908 m n.m.) – jeden z najobľúbenejších turistických cieľov v okolí Košíc. Neďaleko chaty sa nachádza kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je už roky pútnickým miestom. Každoročne týždeň po dušičkách sa tu koná pietna spomienka za zosnulých turistov. Od r. 2018 stojí neďaleko chaty malá spomienková mohylka na turistov z Košíc a okolia. Pri chate prechádza naša najdlhšia turistická trasa na Slovensku – Cesta hrdinov SNP. Jej celková dĺžka je 769 km a je značená červenou turistickou značkou.

Jahodná: rekreačné stredisko, športový a lyžiarsky areál, súčasťou ktorého je aj turistická chata Jahodná (640 m n.m.) je významným rekreačným zázemím mesta Košice, spojené hustou sieťou turistických chodníkov a cyklotrás. Rekreačné stredisko má bohatú históriu, chatu s menom Otília tu postavili košickí turisti už v roku 1918.

Trasa P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky

Trasa P6

 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Trasa P6a

 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Meteorologická stanica na Kojšovej holi

Trasa: Zlatá Idka – Idčianske sedlo – Golgota – Kojšovská hoľa – chata Erika – vyhliadka Apáti – Zlatá Idka

Predĺžená trasa P6a: po rekreačné stredisko Jahodná

Termín: 3.7. (st), 4.7. (št), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 13 km (20 km – predĺžená trasa); prevýšenie: + 654 m (+ 810 m – predĺžená trasa)

Charakter: stredne náročná až náročná okružná trasa vystupujúca zo starej baníckej obce Zlatá Idka na hlavný hrebeň Volovských vrchov a jeho dominantu – vrchol Kojšovská hoľa

Doprava na trasu P6 a P6a: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy P6: zrazovým autobusom zo Zlatej Idky v dohodnutom čase

Návrat z trasy P6a: autobusom č. 14 z Jahodnej alebo zrazovým autobusom na zastávku Havlíčkova
príklady odchodov: 16:52, 18:52 h (ut, st, št), 13:00, 15:00, 17:00, 18:52 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: prameň pri čajovni Katka, chata Erika, prameň pod Tisícovkou (P6a), chata Lajoška (P6a), Jahodná (P6a)

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Zaujímavosti na trase:

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica. Na juhozápadnom svahu sa nachádzajú mierové stĺpy, inštalované v r. 1997. Štyridsaťdeväť stĺpov symbolizuje umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Stĺpy majú symbolizovať zachovanie mieru v Európe.

Pod vrcholom Kojšovská hoľa sa nachádza turistická horská chata Erika (1046 m n.m.), neďaleko chaty stojí pamätník SNP z r. 1999. Cez Kojšovskú hoľu prechádza Cesta hrdinov SNP. Pri obci Zlatá Idka je vybudované lyžiarske stredisko Ski Park Erika.

Vyhliadka Apáthi: skalka v svahu neďaleko pamätníka SNP. Roky bola ukrytá a stratená v hlbokom lese. Po veternej kalamite a vyťažení dreva sa opäť otvoril krásny výhľad najmä do doliny Hnilca na Gelnicu. Na skalke je spomienková tabuľa na lesníka Viliama Apáthiho, ktorý pôsobil v Gelnických lesoch od roku 1889. Venoval sa zberu semien miestnych stromov, zakladaniu lesných škôlok a zalesňovaniu. Známy bol jeho limbový les v okolí Kojšovskej hole.

Trasa P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Apáthi vyhliadka

Trasa: Zlatá Idka – Golgota – Kojšovská hoľa – chata Erika – Biely kameň – Poproč

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 17 km; prevýšenie: + 655 m

Charakter: stredne náročná trasa ponúkajúca množstvo výhľadov do okolia. Trasa končí v obci Poproč s možnosťou občerstvenia, návštevou expozície baníctva a kultúrnym programom o 15:00 h.

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy: zrazovým autobusom z Poproča v dohodnutom čase

Občerstvenie na trase: prameň pri čajovni Katka, chata Erika, Poproč

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Zaujímavosti na trase:

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica. Na juhozápadnom svahu sa nachádzajú mierové stĺpy, inštalované v r. 1997. Štyridsaťdeväť stĺpov symbolizuje umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Stĺpy majú symbolizovať zachovanie mieru v Európe.

Pod vrcholom Kojšovská hoľa sa nachádza turistická horská chata Erika (1046 m n.m.), neďaleko chaty stojí pamätník SNP z r. 1999. Cez Kojšovskú hoľu prechádza Cesta hrdinov SNP. Pri obci Zlatá Idka je vybudované lyžiarske stredisko Ski Park Erika.

Poproč: obec so silnou turistickou základňou a bohatou baníckou históriou. Bývalá banícka obec, ležiaca v juhovýchodnej časti Volovských vrchov. Banská expozícia je situovaná do parku pri kostole. Súčasťou expozície je malý lesík, banská klopačka, maketa štôlne s vozíkom plným železnej rudy a banským nakladačom. V obci je pekná banícka kaplnka s dreveným vyrezávaným altánkom, láka aj kultúrny dom s veľkorozmernou sklenenou mozaikou od Júliusa Jakobyho.

Trasa P8: Cyrilometodská túra ku svätej Anne


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

kostol sv. Anny

Trasa: Zlatá Idka Rieka – sedlo Podkova – kostol sv. Anny – Poproč

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 9 km; prevýšenie: + 130 m

Charakter: nenáročná pohodlná trasa vychádzajúca zo Zlatej Idky časť Rieka, prechádzajúca okolo pútnickeho kostola sv. Anny, ukrytého v príťažlivom prostredí hôr. Súčasťou trasy bude bohoslužba v kostole sv. Anny pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda o 11:00 h. Trasa končí v Poproči s možnosťou občerstvenia a kultúrnym programom o 15:00 h.

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy: zrazovým autobusom z Poproča v dohodnutom čase

Občerstvenie na trase: prameň pri kostolíku sv. Anny, občerstvenie v Poproči

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zaujímavosti na trase:

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica.

Pútnický kostol sv. Anny (480 m n.m.) nachádza sa mimo zastavaných obcí na horskej lúke obkolesenej lesmi. Na tomto mieste už v 17. storočí stála drevená kaplnka. Pri kostole sa nachádza prameň pitnej vody sv. Anny s malou kaplnkou a sochou sv. Jána Nepomuckého.

Poproč: obec so silnou turistickou základňou a bohatou baníckou históriou. Bývalá banícka obec, ležiaca v juhovýchodnej časti Volovských vrchov. Banská expozícia je situovaná do parku pri kostole. Súčasťou expozície je malý lesík, banská klopačka, maketa štôlne s vozíkom plným železnej rudy a banským nakladačom. V obci je pekná banícka kaplnka s dreveným vyrezávaným altánkom, láka aj kultúrny dom s veľkorozmernou sklenenou mozaikou od Júliusa Jakobyho.

Trasa P9: Na Skalku


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Zrúcanina hradu Obišovce – Zámčisko

Trasa: Obišovce – Zámčisko – dolina Svinky – Skalka – Kysak

Termín: 6.7. (so)

Vzdialenosť: 12 km; prevýšenie: + 431 m

Charakter: stredne náročná túra východnou časťou Sopotnických vrchov. Trasa vedie predovšetkým po neznačkovaných cestách (vlastné značenie).

Doprava na trasu pre dospelých: osobným vlakom zo železničnej stanice o 8:36 h, spoločný odchod k vlaku s označeným vedúcim trasy o 8:20 od tabule odchodov cez južný podchod
Doprava na trasu pre TOM: osobným vlakom zo stanice Ťahanovce o 8:41 h

Návrat z trasy: vlakom zo stanice Kysak
príklady odchodov: 13:41, 14:06, 14:27, 14:39, 15:08, 15:24, 15:53, 16:08, 16:25, 16:41, 17:08, 17:23, 17:41 h (ut, st, št), 13:41, 14:06, 14:27, 15:08, 15:41, 16:08, 16:25, 17:08, 17:41, 18:25, 19:08 h (pi, so, ne)

Občerstvenie na trase: podniky v Kysaku

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Vyhliadka Skalka

Zaujímavosti na trase:

Obišovský hrad alebo Zámčisko (360 m n.m.) – stredoveký kamenný hrádok pri obci Obišovce patrí do série tých hrádkov, ktoré sa začali stavať v Uhorsku po tatárskych vpádoch v r. 1241 – 1242 a zanikli na rozhraní 15. – 16. storočia. Samotný areál hrádku bol obohnaný vysokými valmi a pomerne hlbokou priekopou na vnútornej strane valu. Oprava hradu začala v r. 2012 a pokračuje dodnes.

Dolina Svinky: malebné údolie, kde bolo postavené veľké množstvo chát. Budeme prechádzať jednou takou malou chatovou osadou a použijeme na prechod cez rieku ich súkromnú lávku.

Skalka (420 m n.m.) je mohutné vápencové bralo, ktorého mohutná skalná stena klesá takmer kolmo do doliny Hornádu. Vyhliadka Skalka ponúka veľmi pekné výhľady do doliny Hornádu, na oproti stojaci vrchol Hrad (618 m n.m.) s Kysackým hradom, na meandrujúce koryto rieky Hornád, vrchol Prielohy (788 m n.m.), na najvyšší vrchol v okolí Pokryvy (888 m n.m.), vrchol Humenec (618 m n.m.), výhľadovú Jánošíkovu baštu (523 m n.m.) a obce Kysak a Veľká Lodina.

Trasa P10: Cez Zádielsku dolinu


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Zádielska dolina z vyhliadky neďaleko Okrúhleho lazu

Trasa: Turňa nad Bodvou – Turniansky hrad – Krkavčie skaly – Veľký Ščob – Okrúhly laz – vyhliadka Na Skale – Zádielska chata – Zádielska dolina – Zádiel

Termín: 4.7. (št) – obsadený, 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 13 km; prevýšenie: + 668 m

Charakter: stredne náročná trasa vedúca od Turnianskeho hradu cez výrazný Škrapový kopec na vrchol Zádielskej planiny na Krkavčie skaly, cez Okrúhly laz (prehistorické nálezisko) na vyhliadku Na skale. Odtiaľ zostup do doliny k potoku Blatnica a prechod krasovou tiesňavou Zádielska dolina.

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:00 h

Návrat z trasy: zrazovým autobusom zo Zádielu v dohodnutom čase

Občerstvenie na trase: chata Ranč, bistro parkovisko pod Zádielskou dolinou

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou, IVV

Zaujímavosti na trase:

Turniansky hrad (370 m n.m.) – stojí na vrchole výrazného kopca s pravidelným kužeľovitým tvarom. Bol postavený na prelome 13. a 14. storočia.

Zádielska dolina je najhlbšou tiesňavou na Slovensku. V členitej tiesňave sú pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 m vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody. V skalách Zádielskej doliny sa nachádzajú jaskyne (asi 120 jaskýň), z ktorých najznámejšie sú Kostrová, Kráľovská, Stará jaskyňa, Kozia jaskyňa. Zádielska dolina je najlepšie viditeľná zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách. Nachádza sa tu chránená vzácna fauna a flóra.

Okrúhly laz (600 m n.m.) je jedno z najstarších a najväčších pravekých slovenských hradísk, ktorého úlohou bolo kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou.

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Meteorologická stanica na Kojšovej holi

Trasa: Zlatá Idka – Kojšovská hoľa – chata Lajoška – Horný Bankov – Košice Čermeľ

Termín: 6.7. (so)

Vzdialenosť: 35 km; prevýšenie: + 1 104 m

Charakter: náročný diaľkový prechod s veľkým prevýšením

Doprava na trasu: eurobusom z autobusovej stanice o 7:15 h, stretnutie s vedúcim trasy vo vestibule autobusovej stanice o 7:00 h

Návrat z trasy: trasa končí v Košiciach, Čermeli

Občerstvenie na trase: prameň pri čajovni Katka, prameň pod Tisícovkou, chata Erika, chata Lajoška, chata Jahodná, bistro Horný Bankov

Plnenia: Cesta hrdinov SNP, Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT), OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Trasa PX: NPR Veľký Milič – trasa na objednávku


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Vyhliadka na Veľkom Miliči

Trasa: Nižná Myšľa – Koscelek – Červený vrch – Veľká Márovka – Veľký Milič – Skárošská vyhliadka – Malá Márovka – Skároš – zmena pôvodnej trasy

Popis: trasa začína prehliadkou archeologického múzea v Nižnej Myšli a končí zabezpečením prepravy účastníkov zo Skároša k vlaku v Nižnej Myšli autami. Časť trasy prechádza aj územím Maďarska, povinný je občiansky preukaz (pas).

Termín: 5.7. (pi), trasa sa uskutoční v prípade záujmu najmenej 5 turistov

Vzdialenosť: 26 km; prevýšenie: + 993 m

Charakter: náročná trasa po hranici medzi Maďarskom a Slovenskom a na najvyšší vrchol najjužnejšieho podcelku Slanských vrchov

Doprava na trasu: osobným vlakom zo železničnej stanice o 7:06 h, spoločný odchod k vlaku s označeným vedúcim trasy o 6:50 h od tabule odchodov cez južný podchod

Návrat z trasy: vlakom z Nižnej Myšle o 19:37 h.

Občerstvenie na trase: vlastné zásoby

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zaujímavosti na trase:

Veľký Milič (895 m n. m.) leží v sopečných Slanských vrchoch priamo na hranici medzi Slovenskom a Maďarskom. Od roku 1979 sa každoročne koncom apríla koná Pochod priateľstva na Veľký Milič. Pravidelné stretnutie slovenských a maďarských turistov sa traduje od roku 2006. Spočiatku sa turisti schádzali na priestranstve vo výške 895 m n. m. pri betónovom monolite triangulačného bodu. Od roku 2015 je miestom stretnutia lúčka pod 12 metrovou rozhľadňou vybudovanou na maďarskej strane asi 400 m od vrcholu Veľkého Miliča. Poskytuje výhľady najmä na maďarské Zemplínske vrchy (Zempléni hegység) a na hrad Füzér. Vrchol je súčasťou prírodnej pamiatky Miličská skala, ktorá má rozlohu 11,6 ha. Je to výrazný lávový skalný útvar pod Veľkým Miličom.

Koscelek – základy sakrálnej stredovekej stavby – kostolíka – pôvodne z 13. storočia. Zachované sú skoro 1 m vysoké múry. Neďaleko pozostatkov stredovekého kostola sa nachádza mierne termálny prameň.

Nižná Myšľa – obec ležiaca na okraji Košickej kotliny. V lokalite Várhegy sa nachádza archeologické nálezisko z doby bronzovej. V obci sa nachádza múzeum, kde sú vystavené artefakty z doby bronzovej, z archeologickej lokality v Nižnej Myšli a etnografická expozícia.

KPČ Fakultatívny výlet Jasov

Barokový premonštrátsky kláštor v Jasove

Popis: odchod objednaným autobusom do Jasova, návšteva Jasovskej jaskyne (vstupné 5 €, prehliadka: každú hodinu od 9:00 – 16:00 h), NCH Jasovská skala, premonštrátskeho kláštora so záhradami (vstupné 5 €, prehliadka: 10:00 – 11:00 h, 12:30 – 13:30 h), rybníkom a historickým cintorínom

Termín: 4.7. (št), 6.7. (so) – obsadená

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:45 h

Návrat z trasy: zrazovým autobusom z Jasova cca o 17:00 h

Občerstvenie na trase: vlastné zásoby

Plnenia: OTO Cassovia

Zaujímavosti na trase:

Jasov – obec ležiaca v juhozápadnej časti Košickej kotliny na území pod dominantnou vápencovou Jasovskou skalou. História obce sa viaže na Kláštor premonštrátskeho konventu. Jedná sa o rozsiahly barokový komplex kláštora a kostola sv. Jána Krstiteľa z rokov 1750 – 1766. Ide o jednu z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku. Súčasťou kláštorného komplexu je aj rozsiahla baroková záhrada.

NCH Jasovská skala je tvorený krátkou okružnou pešou trasou dlhou 1,5 km s prevýšením 100 m a siedmimi informačnými panelmi. Samotná Jasovská skala ukrýva aj zákop niekdajšieho hradu zo 14. storočia s čiastočne zachovaným kamenným murivom. Miestnou zaujímavosťou je plochý kameň s odtlačkami akoby po nohách kľačiaceho človeka – podľa legendy tu kľačal a modlil sa samotný Kristus. V najvyššom bode (350 m n.m.) ponúka Jasovská skala výhľad na Jasov a Volovské vrchy s Kojšovskou hoľou a tiež na barokový kláštor v Jasove.

Jasovská jaskyňa je najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Bola objavená už v 13. storočí a sprístupnená v r. 1846. Celková dĺžka jaskyne je 2811 m, pre verejnosť je sprístupnených 720m. Našli sa tu archeologické nálezy z dôb paleolitu, neolitu a kosti jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. V Husitskej sieni je zachovaný nápis z r. 1452 o víťazstve bratríckych vojsk. Jaskyňa je zaradená do zoznamu UNESCO.

Barokový premonštrátsky kláštor – kláštorný komplex je jedno z vrcholných diel baroka. Tvorí ho kostol sv. Jána Krstiteľa, francúzsky a anglický park z 2. polovice 18. storočia. V budove sa nachádza kláštorná knižnica, ktorá pozostáva z viac ako 80 000 zväzkov z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, geografie, histórie a lekárskych vied. Zvláštnosťou kláštornej budovy je, že má 365 okien – ako dní v roku, 12 veľkých komínov – ako mesiacov v roku a 4 vchody – ako počet ročných období. Pred kláštorom dominuje majestátny, 40 m vysoký sekvojovec mamutí.

KPČ Fakultatívny výlet Medzev, Šugov

Hámor v Šugovskej doline

Popis: odchod objednaným autobusom do Medzeva, návšteva múzea rodiny Schusterovej (vstupné 1,5 €, prehliadka: 10:00 – 15:00 h), planetária (vstupné 2 €), náučného chodníka a hámora v Šugovskej doline (vstupné 1 €)

Termín: 5.7. (pi)

Doprava na trasu: zrazovým autobusom z Havlíčkovej o 8:45 h

Návrat z trasy: zrazovým autobusom z Medzeva cca o 17:00 h

Občerstvenie na trase: vlastné zásoby

Plnenia: OTO Cassovia

Zaujímavosti na trase:

Mesto Medzev má bohatú tradíciu spracovania železnej rudy vo vodných hámroch. V okolitých dolinách sú zvyšky početných hámrov, ktoré využívali vodnú silu horských potokov na pohon vodných kolies a brúsiek, ako aj uvádzanie do chodu obrovského kladiva, pomocou ktorého zhotovovali rýle, sekery, lopaty a iné náčinie. V 19. a začiatkom 20. storočia bolo v okolí Medzeva v prevádzke 109 hámrov. Najviac ich bolo v malebnej Šugovskej doline juhovýchodne od Medzeva, v ktorej je jeden z hámrov zrekonštruovaný ako technická pamiatka. Popri hámroch sa zachovalo aj niekoľko romantických vodných nádrží. Na západnom konci Medzeva je doposiaľ v prevádzke hámor, v ktorom medzevskí kováči predvádzajú návštevníkom celú technológiu výroby motyky a lopaty.