Plnenia peších trás

Táto stránka obsahuje zoznam peších trás s popisom, zaujímavosťami, technickými údajmi a plneniami. Ponúkame Vám tieto plnenia:

  • OTO Cassovia: košickí turisti vydali oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia, ktorým pozývajú záujemcov na návštevu mesta Košice, mesta s rušnou minulosťou, bohatou súčasnosťou a predovšetkým nádherným, turisticky bohatým a pestrým okolím. Na tomto zraze môžete zjednodušene splniť OTO Cassovia návštevou vybraných trás. K získaniu odznaku si potrebujete zakúpiť záznamník pri registrácií alebo na trasách za cenu 1 €. Po navštívení všetkých vybraných trás získate odznak zdarma.

Trasy plnenia:  P3: Na Drienkovú skalu a Sivec   P4: Za históriou na Košický hrad   P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky   P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča   P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP 

  • Cesta hrdinov SNP je najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Siaha zo severovýchodu krajiny od Duklianskeho priesmyku až na západ po Devín. Trasa prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8 a jej celková dĺžka je 769 km.
     
    Prostredníctvom KST Vám ponúkame turisticko tématický odznak (TTO) Cesta hrdinov SNP – turistický záznamník s mapami po celej trase.  Záznamník si môžete zakúpiť pri registrácií alebo na trasách za cenu 1 €. Po prejdení celej trasy získate odznak v troch stupňoch zdarma (nie na tomto zraze).Na trase  P11  máte možnosť absolvovať úsek Cesty hrdinov z Kojšovej hole po Košice Čermeľ. V rámci individuálnych aktivít môžete navštíviť v okolí Košíc aj iné úseky Cesty hrdinov s ohľadom na dĺžku úseku, podmienky a dopravu. Najbližší úsek pri Košiciach sa nachádza medzi Čermeľom a Kysakom v dĺžke 20 km.

Trasy plnenia:  P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP 

  • Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT): plní sa na turistických podujatiach výkonnostného charakteru s dĺžkou aspoň 35 km a na schválených zápočtových cestách. Záznamník si môžete zakúpiť pri registrácií alebo na trasách za cenu 1 €. Po prejdení 1000 km / 3000 km / 6000 km máte nárok na bronzový / strieborný / zlatý odznak (nie na tomto zraze).

Trasy plnenia:  P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP 

  • Zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou sú turistické cesty vykonané určitým presunovým prostriedkom s istým stupňom náročnosti.  Plnenie zápočtových ciest dáva záujemcom dlhodobý niekoľkoročný otvorený a variabilný turistický program.

Trasy plnenia: všetky trasy

Pešie trasy

Kliknutím na trasu z nasledujúceho zoznamu sa priamo presuniete na jej popis. Alebo si zaradom prejdite popis všetkých peších trás pod týmto odstavcom.

 Trasa P2: Bankov a Alpinka 
 Trasa P3: Na Drienkovú skalu a Sivec 
 Trasa P4: Za históriou na Košický hrad 
 Trasa P5: Chata Lajoška 
 Trasa P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky 
 Trasa P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča 
 Trasa P8: Cyrilometodejská túra ku svätej Anne 
 Trasa P9: Na Skalku 
 Trasa P10: Cez Zádielsku dolinu 
 Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP 
 Trasa PX: NPR Veľký Milič – trasa na objednávku 
 KPČ Fakultatívny výlet Jasov 

Trasa P2: Bankov a Alpinka


 STIAHNI GPX 


Trasa: ZŠ Považská – koniareň – Bankov – kamenný hrb – Alpinka rekreačný areál a detská železnica

Termín: 2.7. (ut)

Vzdialenosť: 9 km, prevýšenie: + 320 m

Charakter: nenáročná prechádzka na obľúbené výletné miesta Košičanov

Plnenia: OTO Cassovia

Bankov je dôležitým rekreačným strediskom pod vrchom Bankov (427 m n.m.), vzdialeným asi 3 km od Košíc. Je obľúbeným miestom nielen Košičanov s množstvom ohnísk na opekanie. Je štartovným miestom pre výlety do okolitej prírody ako pre turistov, cykloturistov aj pre priaznivcov behu na lyžiach. Cez Bankov vedie červená turistická trasa – Cesta hrdinov SNP. Na Hornom Bankove sa nachádza minigolfový areál. Bankov je známy aj baňou, v ktorej sa kedysi ťažil magnezit.

Alpinka je rekreačné a výletné stredisko v Čermeľskom údolí, asi 6 km od Košíc. Na Alpinke sa nachádza rodinný zábavno–zážitkový areál ÚDOLIE MANITOU, ktorý poskytuje priestor na aktívne trávenie voľného času s autentickými prvkami indiánskej kultúry. Ďalej sa tu nachádza lanový park TARZANIA, postavený z 32 prekážok vo výške približne 4 až 10 m nad zemou. Nachádza sa tu tiež historická Detská železnica, ktorá bola postavená v r. 1955 s celkovou dĺžkou 5,5 km. Je to úzkorozchodná železnica s rozchodom koľaje 1000 mm. Doprava je zabezpečovaná historickými vozňami a parnými rušňami a dieselovými lokomotívami. Oproti výstupnej stanici Detskej železnice je k dispozícii 1,5 km dlhý náučný chodník Zvedavých myšiek s lesníckou tematikou.

Trasa P3: Na Drienkovú skalu a Sivec


 STIAHNI GPX 

Trasa: Košické Hámre most – Drienková skala – Sivec – Ružín železničná stanica
Termín: 2.7. (ut), 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 13,5 km, prevýšenie: + 656 m

Charakter: stredne náročná trasa s výstupom na dva výhľadové body národnej prírodnej rezervácie Sivec – na Drienkovú skalu a Sivec, s panoramatickými výhľadmi na okolie vodnej nádrže Ružín.

Plnenia: OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Drienková skala (530 m n. m.) a Sivec (781 m n. m.) sú súčasťou Slovenského Rudohoria, časti Volovské vrchy, celku Čierna hora. Vrcholové bralo Drienkovej skaly tvorí pretiahnutý skalný hrebienok vychádzajúci z rozľahlých Siveckých lúk, ktorého strmé západné svahy klesajú k Ružínskej priehrade. Sivec je najkrajším vrcholom Čiernej hory. Je to vápencový hrebeň s výrazným ostrým skalným bralom a priľahlými strmými svahmi. Na vrchole a v jeho okolí sa nachádzajú pozoruhodné krasové útvary, najmä jaskyne v doline Malý Ružinok.

Ružínska priehrada – Ružín je umelá vodná nádrž, vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Má rozlohu 600 ha a v najhlbšom mieste dosahuje hĺbku 50 m. Ružín je obkolesený nádhernými horami, z ktorých najviac zaujme majestátne sa vypínajúci vrchol Sivec.

Trasa P4: Za históriou na Košický hrad


 STIAHNI GPX 

Trasa: MHD Havlíčkova – Čermeľ – NCH Vrabčie skaly – Nad Suchou dolinou – Pod vežou – socha pátra Pia – vyhliadková veža – prehliadka Košického hradu s komentárom OZ Castellum Cassovia – Hradová – Gloriet v Jakabovej záhrade – konečná MHD 14 pri Ťahanovciach

Termín: 3.7. (st), 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 8 km, prevýšenie: + 295 m

Charakter: nenáročná vychádzka cez NCH Vrabčie skaly na zrúcaniny Košického hradu s prehliadkou a komentárom v dobových kostýmoch a ochutnávkou dobových jedál a s výstupom na vyhliadkovú vežu

Plnenia: OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Trasa P5: Chata Lajoška


 STIAHNI GPX 

Trasa: Vyšný Klátov – časť NCH meteoritov – Pišiverka – chata Lajoška – Pišiverka – chata Jahodná

Termín: 4.7. (št), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 10,5 km, prevýšenie: + 490 m

Charakter: stredne náročná trasa prechádzajúca časťou východného hrebeňa Volovských vrchov

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Vyšný Klátov (507 m n.n.) sa nachádza asi 10 km na západ od Košíc. 28.2.2010 bol na východnom Slovensku zaznamenaný pád meteoritu, ktorého prvé fragmenty sa podarilo nájsť 20.3.2010 v katastrálnom území obce. NCH Klátovské meteority tvorí systém ôsmich náučných panelov venovaných astronómii, slnečnej sústave a histórii nálezov a analýz meteoritov. Celé územie obce sa nachádza vo Volovských vrchoch, ktoré patria do horského celku Slovenské rudohorie.

Najvyšším vrcholom v katastri obce je Predné Holisko (947 m n.m.). Pod týmto vrcholom sa nachádza turistická horská chata Lajoška (908 m n.m.) – jeden z najobľúbenejších turistických cieľov v okolí Košíc. Neďaleko chaty sa nachádza kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je už roky pútnickým miestom. Každoročne týždeň po dušičkách sa tu koná pietna spomienka za zosnulých turistov. Pri chate prechádza naša najdlhšia turistická trasa na Slovensku – Cesta hrdinov SNP. Jej celková dĺžka je 769 km a je značená červenou turistickou značkou.

Asi 2,5 km od obce Vyšný Klátov sa nachádza rekreačné stredisko Jahodná – športový a lyžiarsky areál, súčasťou ktorého je aj turistická chata Jahodná (640 m n.m.).

Trasa P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky


 STIAHNI GPX 

Trasa: Zlatá Idka – Idčianske sedlo – Golgota – Kojšovská hoľa – chata Erika – vyhliadka Apáti – Zlatá Idka

Termín: 3.7. (st), 4.7. (št), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 17 km, prevýšenie: + 695 m

Charakter: stredne náročná okružná trasa vystupujúca zo starej baníckej obce Zlatá Idka na hlavný hrebeň Volovských vrchov a jeho dominantu – vrchol Kojšovská hoľa

Plnenia: OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica. Na juhozápadnom svahu sa nachádzajú mierové stĺpy, inštalované v r. 1997. Štyridsaťdeväť stĺpov symbolizuje umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Stĺpy majú symbolizovať zachovanie mieru v Európe.

Pod vrcholom Kojšovská hoľa sa nachádza turistická horská chata Erika (1046 m n.m.), neďaleko chaty stojí pamätník SNP z r. 1999. Cez Kojšovskú hoľu prechádza Cesta hrdinov SNP. Pri obci Zlatá Idka je vybudované lyžiarske stredisko Ski Park Erika.

Trasa P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča


 STIAHNI GPX 

Trasa: Zlatá Idka – Golgota – Kojšovská hoľa – chata Erika – Biely kameň – Poproč

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 19 km, prevýšenie: + 676 m

Charakter: stredne náročná trasa ponúkajúca množstvo výhľadov do okolia. Trasa končí v obci Poproč s možnosťou občerstvenia (guláš).

Plnenia: OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica. Na juhozápadnom svahu sa nachádzajú mierové stĺpy, inštalované v r. 1997. Štyridsaťdeväť stĺpov symbolizuje umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Stĺpy majú symbolizovať zachovanie mieru v Európe.

Pod vrcholom Kojšovská hoľa sa nachádza turistická horská chata Erika (1046 m n.m.), neďaleko chaty stojí pamätník SNP z r. 1999. Cez Kojšovskú hoľu prechádza Cesta hrdinov SNP. Pri obci Zlatá Idka je vybudované lyžiarske stredisko Ski Park Erika.

Poproč – bývalá banícka obec, ležiaca v juhovýchodnej časti Volovských vrchov. Banská expozícia je situovaná do parku pri kostole. Súčasťou expozície je malý lesík, banská klopačka, maketa štôlne s vozíkom plným železnej rudy a banským nakladačom.

Trasa P8: Cyrilometodejská túra ku svätej Anne


 STIAHNI GPX 

Trasa: Zlatá Idka Rieka – sedlo Podkova – kostol sv. Anny – Poproč

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 10 km, prevýšenie: + 155 m

Charakter: nenáročná pohodlná trasa vychádzajúca zo Zlatej Idky časť Rieka, prechádzajúca okolo baníckeho kostola sv. Anny, ukrytého v príťažlivom prostredí hôr. Súčasťou trasy bude bohoslužba v kostole sv. Anny pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. . Trasa končí v Poproči s možnosťou občerstvenia (guláš).

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zlatá Idka (659 m n.m.) – bývalá banícka obec, kde sa dolovalo zlato a striebro, situovaná v Slovenskom rudohorí s najvyšším vrcholom Kojšovská hoľa (1246 m n.m.), ktorá je dominantou celého územia. Na jej vrchole bola v r. 1988 vybudovaná meteorologická stanica.

Pútnický kostol sv. Anny (480 m n.m.) nachádza sa mimo zastavaných obcí na horskej lúke obkolesenej lesmi. Na tomto mieste už v 17. storočí stála drevená kaplnka. Pri kostole sa nachádza prameň pitnej vody sv. Anny s malou kaplnkou a sochou sv. Jána Nepomůckého.

Poproč – bývalá banícka obec, ležiaca v juhovýchodnej časti Volovských vrchov. Banská expozícia je situovaná do parku pri kostole. Súčasťou expozície je malý lesík, banská klopačka, maketa štôlne s vozíkom plným železnej rudy a banským nakladačom.

Trasa P9: Na Skalku


 STIAHNI GPX 

Trasa: Obišovce – Zámčisko – dolina Svinky – Skalka – Kysak

Termín: 6.7. (so)

Vzdialenosť: 12 km, prevýšenie: + 435 m

Charakter: stredne náročná túra východnou časťou Sopotnických vrchov

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Obišovský hrad alebo Zámčisko (360 m n.m.) – stredoveký kamenný hrádok pri obci Obišovce patrí do série tých hrádkov, ktoré sa začali stavať v Uhorsku po r. 1241 a zanikli na rozhraní 15. – 16. storočia. Samotný areál hrádku bol obohnaný vysokými valmi a pomerne hlbokou priekopou na vnútornej strane valu. Oprava hradu začala v r. 2012 a pokračuje dodnes.

Skalka (420 m n.m.) je mohutné vápencové bralo, ktorého mohutná skalná stena klesá takmer kolmo do doliny Hornádu. Vyhliadka Skalka ponúka veľmi pekné výhľady do doliny Hornádu, na oproti stojaci vrchol Hrad (618 m n.m.) s Kysackým hradom, na meandrujúce koryto rieky Hornád, vrchol Prielohy (788 m n.m.), na najvyšší vrchol v okolí Pokryvy (888 m n.m.), vrchol Humenec (618 m n.m.), výhľadovú Jánošíkovu baštu (523 m n.m.) a obce Kysak a Veľká Lodina.

Trasa P10: Cez Zádielsku dolinu


 STIAHNI GPX 

Trasa: Turňa nad Bodvou – Turniansky hrad – Krkavčie skaly – Veľký Ščob – Okrúhly laz – vyhliadka Na Skale – Zádielska chata – Zádielska dolina – Zádiel

Termín: 4.7. (št), 5.7. (pi), 6.7. (so)

Vzdialenosť: 14 km, prevýšenie: + 630 m

Charakter: stredne náročná trasa vedúca od Turnianskeho hradu cez výrazný Škrapový kopec na vrchol Zádielskej planiny na Krkavčie skaly, neskôr prechod krasovou tiesňavou Zádielska dolina

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Turniansky hrad (370 m n.m.) – stojí na vrchole výrazného kopca s pravidelným kužeľovitým tvarom. Bol postavený na prelome 13. a 14. storočia.

Zádielska dolina – perla Slovenského krasu – nachádza sa vo východnej časti Slovenského krasu. Vytvoril ju Chotárny potok, nazývaný aj potok Blatnica, ktorý tu vytvára malé vodopády a kaskády. Krasová tiesňava je dlhá približne 3,3 km a miestami je len 10 m široká (Zádielska brána). Jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m.

Zádielska tiesňava je najhlbšou tiesňavou na Slovensku. V členitej tiesňave sú pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 m vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody. V skalách Zádielskej doliny sa nachádzajú jaskyne (asi 120 jaskýň), z ktorých najznámejšie sú Kostrová, Kráľovská, Stará jaskyňa, Kozia jaskyňa. Zádielska dolina je najlepšie viditeľná zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách. Nachádza sa tu chránená vzácna fauna a flóra.

Okrúhly laz (600 m n.m.) je jedno z najstarších a najväčších pravekých slovenských hradísk, ktorého úlohou bolo kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou.

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP


 STIAHNI GPX 

Trasa: Zlatá Idka – Kojšovská hoľa – chata Lajoška – Horný Bankov – Košice Čermeľ

Termín: 6.7. (so)

Vzdialenosť: 36,6 km, prevýšenie: + 1071 m

Charakter: náročný diaľkový prechod so značným prevýšením

Plnenia: Cesta hrdinov SNP, Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT), OTO Cassovia, zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Trasa PX: NPR Veľký Milič – trasa na objednávku


 STIAHNI GPX 

Trasa: Vyšná Myšľa – Veľká Márovka – Veľký Milič – Malá Márovka – Skároš – Koscelek – Nižná Myšľa

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 28 km, prevýšenie: + 770 m

Charakter: náročná trasa po hranici medzi Maďarskom a Slovenskom a na najvyšší vrchol najjužnejšieho podcelku Slanských vrchov

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Veľký Milič (895 m n. m.) leží v sopečných Slanských vrchoch priamo na hranici medzi Slovenskom a Maďarskom. Od roku 1979 sa každoročne koncom apríla koná Pochod priateľstva na Veľký Milič. Pravidelné stretnutie slovenských a maďarských turistov sa traduje od roku 2006. Spočiatku sa turisti schádzali na priestranstve vo výške 895 m n. m. pri betónovom monolite triangulačného bodu. Od roku 2015 je miestom stretnutia lúčka pod 12 metrovou rozhľadňou vybudovanou na maďarskej strane asi 400 m od vrcholu Veľkého Miliča. Poskytuje výhľady najmä na maďarské Zemplínske vrchy (Zempléni hegység) a na hrad Füzér. Vrchol je súčasťou prírodnej pamiatky Miličská skala, ktorá má rozlohu 11,6 ha. Je to výrazný lávový skalný útvar pod Veľkým Miličom.

Koscelek – základy sakrálnej stredovekej stavby – kostolíka – pôvodne z 13. storočia. Zachované sú skoro 1 m vysoké múry. Neďaleko pozostatkov stredovekého kostola sa nachádza mierne termálny prameň.

Nižná Myšľa – obec ležiaca na okraji Košickej kotliny. V lokalite Várhegy sa nachádza archeologické nálezisko z doby bronzovej. V obci sa nachádza múzeum, kde sú vystavené artefakty z doby bronzovej, z archeologickej lokality v Nižnej Myšli a je tam aj etnografická expozícia.

KPČ Fakultatívny výlet Jasov


Popis: odchod objednaným autobusom do Jasova, návšteva Jasovskej jaskyne, NCH Jasovská skala, premonštrátskeho kláštora so záhradami, rybníkom a historickým cintorínom.

Termín: 4.7. (št), 6.7. (so)

Plnenia: OTO Cassovia

Jasov – obec ležiaca v juhozápadnej časti Košickej kotliny na území pod dominantou vápencovej Jasovskej skaly. História obce sa viaže na Kláštor premonštrátskeho konventu. Jedná sa o rozsiahly barokový komplex kláštora a kostola sv. Jána Krstiteľa z rokov 1750 – 1766. Ide o jednu z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku. Súčasťou kláštorného komplexu je aj rozsiahla baroková záhrada.

NCH Jasovská skala je tvorený krátkou okružnou pešou trasou o dĺžke 1,5 km s prevýšením 100 m a siedmimi informačnými panelmi. Samotná Jasovská skala ukrýva aj zákop niekdajšieho hradu zo 14. storočia s čiastočne zachovaným kamenným murivom. Miestnou zaujímavosťou je plochý kameň s odtlačkami akoby po nohách kľačiaceho človeka – podľa legendy tu kľačal a modlil sa samotný Kristus. V najvyššom bode (350 m n.m.) ponúka Jasovská skala výhľad na Jasov a Volovské vrchy s Kojšovskou hoľou a tiež na barokový kláštor v Jasove.

Jasovská jaskyňa je najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Bola objavená už v 13. storočí a sprístupnená v r. 1846. Celková dĺžka jaskyne je 2811 m, pre verejnosť je sprístupnených 720m. Našli sa tu archeologické nálezy z dôb paleolitu, neolitu a kosti jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. V Husitskej sieni je zachovaný nápis z r. 1452 o víťazstve bratríckych vojsk. Jaskyňa je zaradená do zoznamu UNESCO.

Barokový premonštrátsky kláštor – kláštorný komplex je jedno z vrcholných diel baroka. Tvorí ho kostol sv. Jána Krstiteľa, francúzsky a anglický park z 2. polovice 18. storočia. V budove sa nachádza kláštorná knižnica, ktorá pozostáva z viac ako 80 000 zväzkov z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, geografie, histórie a lekárskych vied. Zvláštnosťou kláštornej budovy je, že má 365 okien – ako dní v roku, 12 veľkých komínov – ako mesiacov v roku a 4 vchody – ako počet ročných období. Pred kláštorom dominuje majestátny, 40 m vysoký sekvojovec mamutí.