OTO Cassovia

Košickí turisti vydali oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia, ktorým pozývajú záujemcov na návštevu mesta Košice, mesta s rušnou minulosťou, bohatou súčasnosťou a predovšetkým nádherným, turisticky bohatým a pestrým okolím. Na tomto zraze môžete zjednodušene splniť OTO Cassovia návštevou vybraných peších a cyklo trás.

Záznamník odznaku si môžete zakúpiť na prezentácii v štábe. Odznakov je obmedzené množstvo (končiaca edícia), preto si môžete záznamník objednať a zaplatiť už pri prihlasovaní. Cena záznamníku je 1 €.

Odznak udeľuje klasifikátor zrazu na prezentácii v štábe po predložení vyplneného záznamníka:

  • v sobotu 6.7. v čase 17:00 – 18:00 h
  • nedeľu 7.7. v čase 8:00 – 12:00 h

OTO Cassovia je navrhnutý tak, aby ste ho počas trvania zrazu od 1.7 do 7.7. mohli priebežne plniť pri prehliadke mesta a účasťou na podujatiach zrazu (pešie trasy, cyklotrasy a fakultatívny výlet).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zjednodušené podmienky splnenia odznaku OTO Cassovia, ktoré sú platné pre tento zraz. Je potrebné navštíviť miesta z troch okruhov. V každom okruhu sú nepovinné alebo aj povinné miesta. V poslednom stĺpci je uvedený názov trasy zrazu alebo miesta, ktoré treba navštíviť. Po rozkliknutí sa zobrazia detaily. V prípade miesta je potrebné dané miesto navštíviť individuálne. Na stránke  INDIVIDUÁLNE AKTIVITY  máte základné informácie o všetkých miestach.

Okruh Miesto / Trasa Plnenie Miesto / Trasa na zraze
I. Kultúrno-historické pamiatky mesta
1 Dóm svätej Alžbety povinné Dóm svätej Alžbety
2 Východoslovenské múzeum
Košický zlatý poklad
povinné Východoslovenské múzeum
3 Miklušova väznica a Katova bašta povinné Miklušova väznica a Katova bašta
4 Slovenské technické múzeum z miest 4 – 7
treba navštíviť
2 voliteľné miesta
Slovenské technické múzeum
5 Dominikánsky kostol Dominikánsky kostol
6 Jakabov palác Jakabov palác
7 Jakobyho galéria Jakobyho galéria
II. Prírodné a kultúrne zaujímavostio okolia + vrcholy
1 Jasov treba navštíviť
2 voliteľné miesta

KPČ Fakultatívny výlet Jasov

C2: Cyrilometodejská trasa

2 Predná holica

Trasa P5: Chata Lajoška

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP

3 Kojšovská hoľa

Trasa P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky

Trasa P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP

4 Šivec Trasa P3: Na Drienkovú skalu a Šivec
5 Dargovský priesmyk Dargovský priesmyk
6 Herľany Herľany
7 Medzev, Šugov Medzev, Šugov
8 Slanec Slanec
III. Poznávanie a ochrana prírody
1 Botanická záhrada treba navštíviť
2 voliteľné miesta
Botanická záhrada
2 ZOO

ZOO

Trasa P1: Z Kysaku do Čermeľa

3 NCH Zádiel Trasa P10: Cez Zádielsku dolinu
4 NCH Jasovská skala

KPČ Fakultatívny výlet Jasov

C2: Cyrilometodejská trasa

5 NCH Hradová Trasa P4: Za históriou na Košický hrad
Spolu: 9 miest

Záznamník OTO Cassovia