OTO Cassovia

Košickí turisti vydali oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia, ktorým pozývajú záujemcov na návštevu mesta Košice, mesta s rušnou minulosťou, bohatou súčasnosťou a predovšetkým nádherným, turisticky bohatým a pestrým okolím. Na tomto zraze môžete zjednodušene splniť OTO Cassovia návštevou vybraných peších a cyklo trás.

Záznamník odznaku si môžete zakúpiť na prezentácii. Odznakov je obmedzené množstvo (končiaca edícia), preto si môžete záznamník objednať a zaplatiť už pri prihlasovaní. Cena záznamníku je 1 €. Odznak udeľuje klasifikátor zrazu zdarma po predložení vyplneného záznamníka v sobotu 6.7. alebo nedeľu 7.7. OTO Cassovia je navrhnutý tak, aby ste mohli od štvrtku 4.7. (v prípade TOM aj skorej) do nedele 7.7. celý čas tráviť jeho plnením, pričom prejdete zaujímavé trasy, navštívite historické centrum Košíc, prípadne Botanickú a Zoologickú záhradu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zjednodušené podmienky splnenia odznaku OTO Cassovia, ktoré sú platné pre tento zraz. Musíte navštíviť miesta z troch okruhov. V každom okruhu sú nepovinné alebo aj povinné miesta. V poslednom stĺpci je uvedený názov trasy zrazu alebo miesta, ktoré treba navštíviť. Po rozkliknutí sa zobrazia detaily. V prípade miesta musíte dané miesto navštíviť individuálne. Na stránke  INDIVIDUÁLNE AKTIVITY  máte základné informácie o všetkých miestach.

Okruh Miesto / Trasa Plnenie Miesto / Trasa na zraze
I. Kultúrno-historické pamiatky mesta
1 Dóm svätej Alžbety povinné Dóm svätej Alžbety
2 Východoslovenské múzeum
Košický zlatý poklad
povinné Východoslovenské múzeum
3 Miklušova väznica a Katova bašta povinné Miklušova väznica a Katova bašta
4 Slovenské technické múzeum z miest 4 – 7
treba navštíviť
2 voliteľné miesta
Slovenské technické múzeum
5 Dominikánsky kostol Dominikánsky kostol
6 Jakabov palác Jakabov palác
7 Jakobyho galéria Jakobyho galéria
II. Prírodné a kultúrne zaujímavostio okolia + vrcholy
1 Jasov treba navštíviť
2 voliteľné miesta

KPČ Fakultatívny výlet Jasov

C2: Cyrilometodejská trasa

2 Predná holica

Trasa P5: Chata Lajoška

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP

3 Kojšovská hoľa

Trasa P6: Na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky

Trasa P7: Na Kojšovskú hoľu a do Poproča

Trasa P11: Diaľková trasa po Ceste hrdinov SNP

4 Šivec Trasa P3: Na Drienkovú skalu a Šivec
5 Dargovský priesmyk Dargovský priesmyk
6 Herľany Herľany
7 Medzev, Šugov Medzev, Šugov
8 Slanec Slanec
III. Poznávanie a ochrana prírody
1 Botanická záhrada treba navštíviť
2 voliteľné miesta
Botanická záhrada
2 ZOO

ZOO

Trasa P1: Z Kysaku do Čermeľa

3 NCH Zádiel Trasa P10: Cez Zádielsku dolinu
4 NCH Jasovská skala

KPČ Fakultatívny výlet Jasov

C2: Cyrilometodejská trasa

5 NCH Hradová Trasa P4: Za históriou na Košický hrad
Spolu: 9 miest