V rámci individuálnych aktivít môžete navštíviť Košice a okolie s ohľadom na časovú náročnosť, aktuálne počasie a dopravu. Pre vyhľadávanie dopravného spojenia v Košiciach (MDH) použite stránku MHDSPOJE. Pre dopravu mimo Košíc použite stránku CESTOVNÉ PORIADKY.

Botanická záhrada UPJŠ

Jedná sa o najväčšiu botanickú záhradu na Slovensku. Celkove sa tu nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov, čím sa záhrada radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Vzácna je zbierka zhruba 1 200 kaktusov a sukulentov. Rovnako zaujme aj expozícia nádherných orchideí, hmyzožravých rastlín, či ďalších druhov tropickej a subtropickej flóry.

Doprava: MHD na zastávku Botanická záhrada – električka č. 7, autobusy č. 12 ,14, 18, 19 a, 55. Z veľkej križovatky krátko peši na sever po ulici Hurbanova a vľavo do ulice Havlíčkova prípadne priamo po ulici Mánesova k hlavnému vchodu.

Otváracie hodiny: skleníky 9:00 – 15:00, vonkajší areál: 9:00 – 18:00

Zoologická záhrada Košice

Rozlohou sa jedná o najväčšiu zoologickú záhradu na Slovensku a v strednej Európe. Záhrada sa nachádza v prírodnom prostredí Čiernej hory v mestskej časti Kavečany a rozkladá sa na ploche 288 ha. V súčasnosti tu žije viac jako 260 druhov zvierat v počte približne 1 200 jedincov. Súčasťou ZOO je aj DinoPark. Na jednom mieste tak stretnete nádherné živé zvieratá i vyhynuté druhohorné druhy.

Doprava: autobusom č. 29 zo Staničného námestia, výstup na konečnej zastávke Zoologická záhrada.

Otváracie hodiny: 9:00 – 19:00

Historické centrum Košíc

Do historického centra sa dostanete zo severnej strany výstupom na zastávke Námestie Maratónu mieru. Z južnej strany sa dostate do centra výstupom na zastávke Námestie osloboditeľov. Na oboch zastávkach stojí mnoho električkových a autobusových liniek. Historické centrum sa nachádza medzi oboma zastávkami. Tiahne sa Hlavnou ulicou a susednými uličkami. Na nasledujúcej mape sú vyznačené ďalej popísané pamätihodnosti v centre mesta.

Podzemné archeologické múzeum Dolná brána

Múzeum sa nachádza v podzemí Hlavnej ulice neďaleko Námestia osloboditeľov. Sprístupnené sú historické opevnenia Košíc – Arpádovská veža Dolnej brány z 2. polovice 13. storočia, Arpádovská hradba, Luxemburská veža, Luxemburská hradba, Korvínsky barbakan a kamenný most s klenutými oblúkmi, Bethlénov bastión z 1. polovice 17. storočia, základy Dolných kasární a časť bývalej mestskej kanalizácie.

Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru

Nachádza sa tu Košický zlatý poklad – najbohatší nález zlatých mincí, objavený 24.8.1935 pri stavebných prácach. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, 3 zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz.

Príroda Karpát, ulica Hviezdoslavova 3

Expozícia predstavuje históriu zeme, vznik hornín a minerálov, skamenelý svet, ríšu minerálov a kameňov, pôvaby rastlín a rôznorodosť živočíšnych druhov.

Miklušova väznica a katov byt

Situované v centre historického jadra mesta. Meno nesie po krutom katovi Miklušovi, ktorý v nej pôsobil.

Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho

Nachádza sa v areáli Katovej bašty, sprístupnený od r. 1991. Ide o repliku exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania prežil svoj exilový život v rokoch 1720 – 1735.

Ulička historických remesiel, Hrnčiarska ulica

Patrí v Košiciach k tým najkrajším. Nachádza sa tu kováčstvo, pekárstvo, hrnčiarstvo, bylinkárstvo, brašnárstvo s opravou obuvi, čalúnnictvo, rezbárstvo, predajňa šperkov a reštaurácie. Okrem toho si môžete bližšie pozrieť prácu v dielni kováča a hrnčiara.

Slovenské technické múzeum, ulica Hlavná 88

Jedná sa o múzeum technického zamerania s celoslovenskou pôsobnosťou. Dokumentuje vývoj vedy a techniky na území Slovenska, ktoré bolo najpriemyselnejšou časťou Uhorska.

Dóm svätej Alžbety

Jedná sa o najväčší kostol na Slovensku (s kapacitou vyše 5 000 ľudí) a najvýchodnejšiu gotickú katedrálu v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice, pričom ju formuje do tvaru šošovky. Stavba si zachovala množstvo pôvodných gotických prvkov a hodnotných umeleckých výtvorov. Patrí k nim napríklad nádherný severný portál s tympanónom zobrazujúcim posledný súd. Zaujímavý je stredoveký chrlič vody v juhozápadnom rohu. Má podobu ženy, ktorá pravdepodobne znázorňuje manželku staviteľa Štefana. V interiéri si osobitnú pozornosť zaslúži hlavný oltár svätej Alžbety postavený v rokoch 1474 až 1477. Jeho súčasťou je najväčší európsky súbor 48 gotických tabuľových malieb. Severná veža Dómu – Sigmundova veža – je vysoká 60 m a má 165 schodov. Bola postavená v rokoch 1420 až 1440. Pri prestavbe veže v r. 1775 boli na vežu inštalované hodiny. Na samom vrchole veže bol umiestnený medený kríž s výškou okolo 3 metrov. Severná veža Dómu je sprístupnená verejnosti s možnosťou vyhliadky na mesto.

Individuálne pešie trasy