V rámci individuálnych aktivít môžete navštíviť Košice a okolie s ohľadom na časovú náročnosť, aktuálne počasie a dopravu. Pre vyhľadávanie dopravného spojenia v Košiciach (MDH) použite stránku MHDSPOJE. Pre dopravu mimo Košíc použite stránku CESTOVNÉ PORIADKY.

Individuálnych aktivít sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko!

Všetky tieto aktivity môžete absolvovať v rámci plnenia oblastného turistického odznaku  CASSOVIA  na tomto zraze.

Botanická záhrada UPJŠ

Jedná sa o najväčšiu botanickú záhradu na Slovensku (WEB). Celkove sa tu nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov, čím sa záhrada radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Vzácna je zbierka zhruba 1 200 kaktusov a sukulentov. Rovnako zaujme aj expozícia nádherných orchideí, hmyzožravých rastlín, či ďalších druhov tropickej a subtropickej flóry.

Doprava: MHD na zastávku Botanická záhrada – električka č. 7, autobusy č. 12 ,14, 18, 19 a, 55. Z veľkej križovatky krátko peši na sever po ulici Hurbanova a vľavo do ulice Havlíčkova prípadne priamo po ulici Mánesova k hlavnému vchodu.

Otváracie hodiny: skleníky 9:00 – 15:00, vonkajší areál: 9:00 – 18:00

Zoologická záhrada Košice

Rozlohou sa jedná o najväčšiu zoologickú záhradu na Slovensku a v strednej Európe (WEB). Záhrada sa nachádza v prírodnom prostredí Čiernej hory v mestskej časti Kavečany a rozkladá sa na ploche 288 ha. V súčasnosti tu žije viac jako 260 druhov zvierat v počte približne 1 200 jedincov. Súčasťou ZOO je aj DinoPark. Na jednom mieste tak stretnete nádherné živé zvieratá i vyhynuté druhohorné druhy.

Doprava: autobusom č. 29 zo Staničného námestia, výstup na konečnej zastávke Zoologická záhrada.

Otváracie hodiny: 9:00 – 19:00

Historické centrum Košíc

Do historického centra sa dostanete zo severnej strany výstupom na zastávke Námestie Maratónu mieru. Z južnej strany sa dostanete do centra výstupom na zastávke Námestie osloboditeľov. Na oboch zastávkach stojí mnoho električkových a autobusových liniek. Historické centrum sa nachádza medzi oboma zastávkami. Tiahne sa Hlavnou ulicou a susednými uličkami. Na nasledujúcej mape sú vyznačené ďalej popísané pamätihodnosti v centre mesta.

Podzemné archeologické múzeum Dolná brána

Múzeum sa nachádza v podzemí Hlavnej ulice neďaleko Námestia osloboditeľov. Sprístupnené sú historické opevnenia Košíc – Arpádovská veža Dolnej brány z 2. polovice 13. storočia, Arpádovská hradba, Luxemburská veža, Luxemburská hradba, Korvínsky barbakan a kamenný most s klenutými oblúkmi, Bethlénov bastión z 1. polovice 17. storočia, základy Dolných kasární a časť bývalej mestskej kanalizácie.

Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru

Nachádza sa tu Košický zlatý poklad – najbohatší nález zlatých mincí, objavený 24.8.1935 pri stavebných prácach. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, 3 zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz.

Príroda Karpát, ulica Hviezdoslavova 3

Expozícia predstavuje históriu zeme, vznik hornín a minerálov, skamenelý svet, ríšu minerálov a kameňov, pôvaby rastlín a rôznorodosť živočíšnych druhov.

Miklušova väznica a Katova bašta

Situované v centre historického jadra mesta. Meno nesie po krutom katovi Miklušovi, ktorý v nej pôsobil.

Dominikánsky kostol

(alebo tiež Kostol nanebovzatia Panny Márie) je kostol v mestskej časti Staré Mesto na Dominikánskom námestí. Tiež je najstaršou zachovanou budovou Košíc a najstarším kostolom tohto mesta.

Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho

Nachádza sa v areáli Katovej bašty, sprístupnený od r. 1991. Ide o repliku exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania prežil svoj exilový život v rokoch 1720 – 1735.

Ulička historických remesiel, Hrnčiarska ulica

Patrí v Košiciach k tým najkrajším. Nachádza sa tu kováčstvo, pekárstvo, hrnčiarstvo, bylinkárstvo, brašnárstvo s opravou obuvi, čalúnnictvo, rezbárstvo, predajňa šperkov a reštaurácie. Okrem toho si môžete bližšie pozrieť prácu v dielni kováča a hrnčiara.

Jakabov palác

(v súčasnosti tiež nazývaný Dzivákov palác) je neogotická budova v stojaca na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice, neďaleko niekdajšieho koryta Mlynského náhonu. Budovu sám pre seba navrhol staviteľ Peter Jakab, autor mnohých eklektických budov. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Jakobyho galéria

Jakobyho galéria vznikla roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Hlavným zberateľským programom galérie je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Sídlom galérie je bývalý Župný dom.

Slovenské technické múzeum, ulica Hlavná 88

Jedná sa o múzeum technického zamerania s celoslovenskou pôsobnosťou. Dokumentuje vývoj vedy a techniky na území Slovenska, ktoré bolo najpriemyselnejšou časťou Uhorska.

Dóm svätej Alžbety

Jedná sa o najväčší kostol na Slovensku (s kapacitou vyše 5 000 ľudí) a najvýchodnejšiu gotickú katedrálu v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice, pričom ju formuje do tvaru šošovky. Stavba si zachovala množstvo pôvodných gotických prvkov a hodnotných umeleckých výtvorov. Patrí k nim napríklad nádherný severný portál s tympanónom zobrazujúcim posledný súd. Zaujímavý je stredoveký chrlič vody v juhozápadnom rohu. Má podobu ženy, ktorá pravdepodobne znázorňuje manželku staviteľa Štefana. V interiéri si osobitnú pozornosť zaslúži hlavný oltár svätej Alžbety postavený v rokoch 1474 až 1477. Jeho súčasťou je najväčší európsky súbor 48 gotických tabuľových malieb. Severná veža Dómu – Sigmundova veža – je vysoká 60 m a má 165 schodov. Bola postavená v rokoch 1420 až 1440. Pri prestavbe veže v r. 1775 boli na vežu inštalované hodiny. Na samom vrchole veže bol umiestnený medený kríž s výškou okolo 3 metrov. Severná veža Dómu je sprístupnená verejnosti s možnosťou vyhliadky na mesto.

Individuálne pešie trasy

Slanec s hradom a trstinovými jazerami

Pohľad na múry hradu Slanec

Zrúcanina hradu Slanec

Obec a zrúcanina hradu s rovnakým názvom ležia v juhovýchodnej časti Košice – vidiek. Hrad bol postavený v roku 1220 jedným z potomkov Abovcov a mal funkciu ochrany soľných skladov. Najzachovalejšia okrúhla strážna veža Nebojsa je svedkom zašlej slávy Drugethovcov, Losonczyovcov a Forgáchovcov. Zalesnený hradný vrch je od roku 1933 štátnou prírodnou rezerváciou na ochranu lesných biocenóz a teplomilnej flóry. Pod hradom, na ktorý vedie bývalá hradná cesta starou bukovou a gaštanovou alejou, je chránený park s mnohými dendrologicky cennými drevinami.

Horné Trstinové jazero je prírodná pamiatka na úpätí Slanského hradného vrchu. V jazere a okolí platí 4. stupňom ochrany, čo znamená zákaz pohybu mimo turistických chodníkov, zberu rastlín a rušenia živočíchov. Žijú tu chránené ohrozené druhy obojživelníkov, plazov a vtákov. K jazeru je možné sa dostať po náučnom chodníku z obce Slanec.

Dolné Trstinové jazero sa nachádza hneď za obcou, tiež na úpätí Slanského hradného vrchu, ale 300 metrov na juhovýchod od Horného Trstinového jazera. Jazero nie je chránené, ale vyskytujú sa tu obdobné vzácne živočíchy a rastliny. Popri jazere prechádza ČTZ. Od jazera je najkrajší výhľad na zrúcaninu hradu Slanec, ktorú je možné navštíviť.

Doprava: osobným vlakom alebo autobusom z Košíc do obce Slanec, cca 29 km, cca 40 min. Doprava späť rovnako.

Trasa: trstinové jazerá sa nachádzajú nad východným okrajom obce v blízkosti ČTZ. Hrad Slanec sa nachádza na východ od jazier bližšie k stredu obce.

Vzdialenosť: niekoľko km v závislosti od trasy

Dargovský priesmyk

Pamätník víťazstva Sovietskej armády

Nachádza sa v južnej časti Slanských vrchov, cez ktoré prechádza dôležitá cestná komunikácia, spájajúca Košice s východoslovenskou nížinou. Na mieste prudkých bojov v nadmorskej výške 475 m. n.m. je postavený monumentálny pamätník víťazstva a pamätná izba. Pamätník dokumentuje históriu bojov IV. ukrajinského frontu, ktorý si po siednych týždňoch krvavých bojov prekliesnil cestu na západ. Areál dotvára Ružový sad, symbolizujúci 22 tisíc padlých sovietskych vojakov. Miesto je prechodom červeno značenej turistickej cesty a východiskom modro značenej turistickej trase k Herlianskemu gejzíru.

Doprava: autobusom z Košíc do zastávky Košický Klečenov, Ružový sad, cca 26 km, cca 32 min. Doprava späť rovnako.

Nie je tu žiadne individuálna trasa. Môžete navštíviť Pamätnú izbu bojových tradícií. Niekoľko sto metrov na sever po ČTZ a MTZ sa nachádzajú bunkre z 2. svetovej vojny.

Herľany

Gejzír v Herľanoch

V obci sa nachádza studený gejzír umelo navŕtaný v roku 1870, ktorý je svetovou raritou. Prírodný fenomén predstavuje polhodinové erupcie 18 až 22 °C teplej vody do výšky až 20 m, ktoré majú viacmenej pravidelné intervaly po 34 až 36 hodinách. Gejzír s malým parčíkom je súčasťou vyhľadávaného letoviska, kedysi chýrnych kupeľov, ktoré pripomínajú staré kupeľové budovy.

Doprava: autobusom z Košíc do zastávky Herľany, Gejzír, cca 34 km, cca 49 min. Doprava späť rovnako.

Individuálna trasa: Herľany – Rankovské skaly vyhliadka (ZTZ) – Vyžník (ZTZ) – Herlianske sedlo (ČTZ) – Mošník sedlo (ČTZ) – Herľany (MTZ); 22,1 km; + 972 m