Cyklo trasy

Trasa Termín Vzdialenosť Prevýšenie Plnenia *
C1: Čerešenka a tufový kaňon
TRASA JE ZRUŠENÁ
št 50,1 km 786 m ZC
C2: Cyrilometodská trasa pi 68 km 921 m OTO, ZC
C3: Veľký Ružínsky okruh so 63 km 885 m ZC

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV CYKLOTRÁS

Keďže trasy povedú aj po štátnych cestách mimo obcí, povinná je prilba, základné vybavenie bicykla podľa vyhlášky a tolerancia alkoholu 0,0%.

Plnenia *

OTO: na tomto zraze môžete zjednodušene splniť oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia, ktorý vydali Košickí turisti. Bližšie informácie nájdete na stránke  OTO Cassovia .

ZC: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou môžu účastníci zrazu plniť na všetkých trasách zrazu. Vo Vašom účastníckom preukaze si vedúcim trasy nechajte potvrdiť účasť na túre a klasifikátor zrazu Vám potvrdí uznanie časti turistickej zápočtovej cesty III. stupňa s vopred schválenou dokumentáciou v presune pešo alebo cyklo.

Cyklo trasy podrobne

Trasa C1: Čerešenka a tufový kaňon (50 km) – trasa je zrušená


OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

V pozadí rozhľadňa Čerešenka

Termín: 4.7. (št)

Vzdialenosť: 50,1 km; prevýšenie: + 921 m

Trasa: Košice, Watsonova – Hlavná ulica – Stará Sečovská cesta – vodojem – Hrašovík – Beniakovce – Vajkovce – Chrastné – Čerešenka – Ortáše – Tufový kaňon – Ploské – Kráľovce – Beniakovská Polhora – Zelený dvor – krematórium – Ťahanovce, vežička – Košice, Watsonova

Štart podľa ubytovacích zariadení:

 • Internát Boženy Němcovej: 10:00 h
 • Stredná odborná škola Železničná: 10:30 h
 • Internát Ferka Urbánka: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 10:00 h – cez Vysokoškolskú – cca 600 m
 • Turistická ubytovňa K2: je potrebné sa dostať na strednú odbornú školu Železničnú do 10:30 h – Štúrova – rovno na Palackého – cca 1,4 km
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 10:00 h – Cesta pod Hradovou – vpravo do Kostoliansku cestu – na obratisku električiek Havlíčkovej vľavo na Komenského – na veľkej križovatke vpravo na Watsonovu – pri obratisku električiek vľavo k internátu – 2 km
 • Školský internát – Turistická ubytovňa: je potrebné sa dostať na strednú odbornú školu Železničnú do 10:30 h – Medická – vľavo na Považskú – na veľkej križovatke na Toryskú – rovno po Štúrovej – rovno na Palackého – 2,8 km
 • Route E58-Camp Košice: je potrebné sa dostať na strednú odbornú školu Železničnú do 10:30 h – južne od kempu na ulicu Ovocná – Hraničná – na veľkej križovatke vľavo po Osloboditeľov – popod most a po Južnej triede – pri Rybe vpravo na Jantárovu – vpravo na Palackého – cca 5,1 km

Občerstvenie na trase: vlastné zásoby

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Zaujímavosti na trase:

Hrašovík je obec nad dolinou Torysy s pekným výhľadom na Slanské vrchy a drevenou zvoničkou.

Beniakovce: na lúke nad obcou sa v roku 2012 uskutočnila rekonštrukcia bitky pri Rozhanovciach (rok 1312). Nachádza sa tu jedno zo zastavení Chodníka stredovekého času a na lúke je umiestnených množstvo drevených plastík. Z hornej časti lúky je krásny výhľad na dolinu Torysy a hrebeň Slanských vrchov.

Čerešenka: kamenná cca 12 m vysoká rozhľadňa (postavená v roku 2013) stojí uprostred polí na rozhraní chotárov Čižatíc a Chrastného a dominuje oblasti, v ktorej sa uskutočnila v roku 1312 Rozhanovská bitka, rozhodujúca pre ďalší vývoj Uhorska. Otvory v jej stenách symbolizujú Johanitský kríž a pripomínajú rozhodujúci podiel rytierov Johanitov na výsledku tejto bitky. Rozhľadňa poskytuje kruhový výhľad.

Tufový kaňon: maličký kaňon vyhĺbený do bieleho mäkkého sopečného tufu

Ťahanovce – vežička: pamätná vežička na mieste, kde boli pochovaní poľskí dobrovoľníci, ktorí padli v bitke pri Budimíre v roku 1848

Trasa C2: Cyrilometodská trasa (68 km)


OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Termín: 5.7. (pi)

Vzdialenosť: 68,5 km; prevýšenie: + 786 m

Trasa: Košice, Watsonova – Magistrát – Myslava škola – Girbeš – Gombárov kút – Klatovianka – Nižný Klátov – Hýľov – Sedlo Podkova – Rudník, ťažobňa kaolínu – Svätá Anna – Poproč – Jasov – Rudník – Nováčany – Hodkovce – Šemša – Malá Ida – Bukovec, priehrada – Baška – Myslava – KVP – Magistrát – Košice, Watsonova

Štart podľa ubytovacích zariadení:

 • Internát Boženy Němcovej: 9:00 h
 • Stredná odborná škola Železničná: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Palackého – rovno po Štúrovej – pri dome Umenia vpravo na Moyzesovu – na konci pri radnici vľavo – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek – cca 3,8 km
 • Internát Ferka Urbánka: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – cez Vysokoškolskú – cca 600 m
 • Turistická ubytovňa K2: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Štúrova – pri dome Umenia vpravo na Moyzesovu – na konci pri radnici vľavo – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek – cca 2,4 km
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Cesta pod Hradovou – vpravo do Kostoliansku cestu – na obratisku električiek Havlíčkova vľavo na Komenského – na veľkej križovatke vpravo na Watsonovu – pri obratisku električiek vľavo k internátu – 2 km
 • Školský internát – Turistická ubytovňa: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Medická – vpravo na Považskú – vľavo na Ondavskú – vpravo po Triede SNP – na Festivalom námestí vľavo a hneď vpravo na Letnú – na križovatke pred univerzitou vľavo – po internáty pred obratiskom električiek – 2,1 km
 • Route E58-Camp Košice: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – južne od kempu na ulicu Ovocná – Hraničná – na veľkej križovatke vľavo po Osloboditeľov – popod most a po Južnej triede – pred námestím Osloboditeľov vľavo na Fejovu – vľavo na Štúrovu – pri dome Umenia vpravo na Moyzesovu – na konci pri radnici vľavo – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek – cca 6,8 km

Občerstvenie na trase: občerstvenie v Poproči

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Horná nádrž Bukovec

Zaujímavosti na trase:

Vodné nádrže – Bukovec: v blízkom okolí obce Bukovec sa nachádzajú dve vodné nádrže postavené na rieke Ida.

Horná nádrž je rezervoárom pitnej vody. Bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976, do prevádzky bola uvedená v roku 1975. Hlavným účelom vodného diela je zabezpečenie pitnej vody pre mesto Košice vyrovnávaním kolísavých výdatností zdrojov Košického skupinového vodovodu, ale plní aj ochrannú funkciu pri znižovaní povodňových prietokov. Táto nádrž nie je pre verejnosť sprístupnená.

Dolná nádrž „Pod Bukovcom” bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku VSŽ Košice (terajší U.S. Steel).Táto nádrž je pre verejnosť prístupná a využíva sa na športovo – rekreačné účely. V letných mesiacoch je vyhľadávaným miestom prímestskej rekreácie, kedy slúži ako obľúbené prírodné kúpalisko. Pobrežie je upravené, vybudované sú pláže so službami, využívané je člnkovanie, rôzne letné športy, vodné bicykle či windsurfing. Vodná nádrž je aj obľúbeným rybárskym revírom.

Ťažobňa kaolínu pri Rudníku: prebieha tu intenzívna ťažba

Pútnický kostol sv. Anny v horách nad Rudníkom, barokový kostol na malej horskej lúke obkolesenej dubovým lesom v nadmorskej výške (480 m n.m.). Nachádza sa približne 3 km na sever od obce Rudník vo východnej časti Volovských vrchov. Kostolík leží približne 3,5 km južným smerom pod zalesnenou Kobylou horou (882 m n.m.). So stavbou murovaného kostola sa začalo v roku 1750 a postavený bol v roku 1770.

Kláštor Premonštrátov: prvá známa písomná zmienka o Jasovskom opátstve pochádza z roku 1234, ale jeho história je ďaleko staršia. Kláštor pravdepodobne vznikol už pred rokom 1171. Jasovský kláštor bol pôvodne drevenou stavbou, Tatári ju však zničili. Neskôr mal kláštor podobu románskej kamennej stavby ktorá bola opevnená ako hrad aj s hradnou priekopou. Dnešná neskorobaroková podoba kláštornej budovy pochádza z 18.storočia. Zvláštnosťou budovy je skutočnosť, že má 365 okien , 12 komínov a 4 vchody. Súčasťou areálu kláštora je park a baroková záhrada, ktorá sa zachovala dodnes. V budove kláštora sa nachádza aj jedinečná knižnica, pravdepodobne najväčšia súkromná knižnica na Slovensku, ktorá obsahuje takmer 100 tisíc kníh nie len teologických, ale z rôznych oborov poznania ako napríklad história, matematika, filozofia či medicína.

Trasa C3: Veľký Ružínsky okruh (63 km)


 OTVOR MAPU  STIAHNI GPX 

Železničný viadukt nad Ružínom

Termín: 6.7. (so)

Vzdialenosť: 63 km; prevýšenie: + 885 m

Trasa: Košice, Watsonova – Čermeľ – Dolný Bankov – Alpinka – Baba lúka – Findoráková – Lieskovec – Košická Belá – Ružín most – Ružín vlak – Malá Lodina – Veľká Lodina – Kysak – Trebejov – Družstevná pri Hornáde – Ťahanovce – Košice, Watsonova

Štart podľa ubytovacích zariadení:

 • Internát Boženy Němcovej: 9:00 h
 • Stredná odborná škola Železničná: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Palackého – rovno po Štúrovej – pri dome Umenia vpravo po Moyzesovej – pri radnici vľavo po Moyzesovej – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek – cca 3,8 km
 • Internát Ferka Urbánka: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – cez Vysokoškolskú – cca 600 m
 • Turistická ubytovňa K2: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Štúrova – pri dome Umenia vpravo na Moyzesovu – na konci pri radnici vľavo – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek- cca 2,4 km

  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Cesta pod Hradovou – vpravo do Kostoliansku cestu – na obratisku električiek Havlíčkova vľavo na Komenského – na veľkej križovatke vpravo na Watsonovu – pri obratisku električiek vľavo k internátu – 2 km

 • Školský internát – Turistická ubytovňa: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – Medická – vpravo na Považskú – vľavo na Ondavskú – vpravo po Triede SNP – na Festivalom námestí vľavo a hneď vpravo na Letnú – na križovatke pred univerzitou vľavo – po internáty pred obratiskom električiek – 2,1 km
 • Route E58-Camp Košice: je potrebné sa dostať na internáty Boženy Nemcovej do 9:00 h – južne od kempu na ulicu Ovocná – Hraničná – na veľkej križovatke vľavo po Osloboditeľov – popod most a po Južnej triede – pred námestím Osloboditeľov vľavo na Fejovu – vľavo na Štúrovu – pri dome Umenia vpravo na Moyzesovu – na konci pri radnici vľavo – na druhej križovatke vpravo na Zimnú – po internáty pred obratiskom električiek – cca 6,8 km

Občerstvenie na trase: vlastné zásoby

Plnenia: zápočtové cesty s vopred schválenou dokumentáciou

Cyklista pod Šivcom

Zaujímavosti na trase:

Bankov je dôležitým rekreačným strediskom pod vrchom Bankov (427 m n.m.), vzdialeným asi 3 km od Košíc. Je obľúbeným miestom Košičanov s množstvom ohnísk na opekanie. Je štartovným miestom pre výlety do okolitej prírody pre turistov, cykloturistov aj pre priaznivcov behu na lyžiach. Cez Bankov vedie červená turistická trasa – Cesta hrdinov SNP. Na Hornom Bankove sa nachádza minigolfový areál. Bankov je známy aj baňou, v ktorej sa kedysi ťažil magnezit.

Alpinka je rekreačné a výletné stredisko v Čermeľskom údolí, asi 6 km od Košíc. Na Alpinke sa nachádza rodinný zábavno–zážitkový areál ÚDOLIE MANITOU, ktorý poskytuje priestor na aktívne trávenie voľného času s autentickými prvkami indiánskej kultúry. Ďalej sa tu nachádza lanový park TARZANIA, postavený z 32 prekážok vo výške približne 4 až 10 m nad zemou. Nachádza sa tu tiež historická Detská železnica, ktorá bola postavená v r. 1955 s celkovou dĺžkou 5,5 km. Je to úzkorozchodná železnica s rozchodom koľaje 1000 mm. Doprava je zabezpečovaná historickými vozňami a parnými rušňami a dieselovými lokomotívami. Oproti výstupnej stanici Detskej železnice je k dispozícii 1,5 km dlhý náučný chodník Zvedavých myšiek s lesníckou tematikou.

Košická Belá je obec charakteristická zástavbou pozdĺž cesty a potoka Belá. Okolie obce tvorí lesno-lúčna krajina, pričom lúčne priestory sú sústredené prevažne v bezprostrednom okolí obce a lokálne pozdĺž vodných tokov. V okolí obce je vďaka Ružínskej priehrade veľká rekreačná a chatárska oblasť. Obec plní prevažne rekreačnú a turistickú funkciu a vedie cez náučný legionársky chodník

Vodná nádrž Ružín vznikla vybudovaním vodného diela Ružín na rieke Hornád pri sútoku rieky Hnilec v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov. Vodná nádrž kopíruje pôvodné meandre rieky Hornád, obtáča zalesnené vrchy so strmými bralami. Brehy vodnej nádrže sú z veľkej časti skalnaté, strmé a pokryté listnatými lesmi. Po celom obvode nádrže a v jej okolí sú vybudované rekreačné zariadenia s možnosťou rybolovu, člnkovania, surfovania, vodného bicyklovania a lyžovania. Na Ružínska priehradu je možné sa dívať z výhľadových vrchov, medzi ktoré patrí Šivec (781 m n.m.), Drienková skala a Holica (Napoleónov klobúk).