Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa zúčastnili na zraze.
Ďakujeme účastníkom, že ste boli na túrach disciplinovaní, vďaka čomu nedošlo k úrazom.
Ďakujeme deťom za disciplínu.
Ďakujeme organizátorom za trpezlivosť.
Ďakujeme podporovateľom, prispievateľom a sponzorom.

Milí priatelia turistiky

V dňoch 1.7. – 7.7.2019 sme Vás pozvali na 66. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 50. stretnutie Turistických oddielov mládeže v Košiciach . Máme radosť, že ste prejavili záujem o letný zraz, na ktorom ste boli srdečne vítaní, na ktorom ste strávili s ostatnými turistami spoločný čas v našej prírode. Pripravili sme pre Vás veľa zaujímavého z Košíc a okolia, ako boli výstupy na vrcholy s vyhliadkami, plnenie oblastného turistického odznaku CASSOVIA, putovanie po Ceste hrdinov SNP, posedenie na turistických chatách ale i prehliadky nášho mesta. Krásne okolie Košíc tu bolo pre to, aby ste ho spolu spoznávali. Naša široká členská základňa bola zárukou bohatých turistických akcií pre Vás po celý týždeň.

Dovoľujeme si Vám predstaviť PESNIČKU, ktorú sme nahrali pre tento zraz.

Turistika v okolí Košíc

Okolie Košíc poskytuje návštevníkom i turistom mesta veľa príležitostí na rekreáciu a športovú činnosť hlavne v Košickom lesoparku s rozlohou vyše 4 500 ha, ktorý spravujú Mestské lesy Košice. Je tu možnosť pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu v každom ročnom období.

Na západ od Košíc sa nachádzajú pohoria Čierna hora a Volovské vrchy. Na juhozápade je to pohorie Slovenský kras. Na východe je to pohorie Slanské vrchy.

Okrem pohorí a vrcholov sú turisticky atraktívne aj vodné toky. Územím mesta a jeho okolím preteká spolu dvadsaťosem pomenovaných vodných tokov, z nich tri sú rieky Hornád, Ida, Torysa a tri kanály.

V blízkosti mesta sa nachádzajú rekreačné strediská a turistické oblasti napr. Čermeľ, Bankov, Hradová, Hrešná, Alpinka, Jahodná, Predná Holica a Kojšovská hoľa. Z Čermeľa na Alpinku vedie údolím Detská železnica, ktorá je najstaršou a dnes už jedinou na Slovensku.

Severnou časťou okolia Košíc prechádza najdlhší, červeno značkovaný chodník v Slovenskej republike Cesta hrdinov SNP, vedúci z Duklianskeho priesmyku až na Devín známy tiež ako E8. Cez východnú časť okresu po hlavnom hrebeni Slanských vrchov prechádza ďalšia významná európska trasa E3.

Košické turistické kluby

Regionálna rada KST – Klub turistov mesta Košice (KTMK) združuje osem turistických klubov, ktorých členovia sa venujú pešej a vysokohorskej turistike, cykloturistike, bežkovaniu a skialpinizmu.Máme aj dva špecializované vodácke oddiely a turistické oddiely mládeže.

Hlavnými organizátormi zrazu sú turistické kluby KVT Košičan a KT Víkend. Patria k ťažiskovým klubom regiónu a okrem podujatí pre vlastných členov, ktoré organizujú každý víkend, pripravujú aj turistické akcie, na ktoré pozývajú členov ostatných klubov regiónu a širokú verejnosť. Bohatá činnosť zastrešuje všetky základné turistické presuny, ľahké vychádzky, túry za poznaním, výlety pre rodiny s deťmi, aj výkonnostné viacdňové putovania. K tradičným akciám patria napríklad bežkárska Stopa zdravia alebo Horská 50-ka (organizuje KT Víkend), či Hviezdicový výstup na Lajošku a pravidelné Lunochodecké vychádzky pri splne mesiaca, ktoré v januári 2019 napísali poradové číslo 520 (organizuje KVT Košičan). Pri organizácii zrazu nám pomáhajú aj členovia turistických klubov z regiónu Košice-okolie, najmä KST Poproč.

Bližšie sa s činnosťou niektorých turistických klubov z Košíc a okolia môžete zoznámiť na ich stránkach:

KVT Košičan

KT Víkend

Magnezit – Ferona

KAC Jednota – TOM KRTKO

KST Poproč

Mesto Košice

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto SR, sa nachádza na východe Slovenska, neďaleko hraníc s Maďarskom. Mesto leží v Košickej kotline v širokom údolí rieky Hornád. Na území mesta je rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 ha) a rozlohou najväčšia slovenská botanická záhrada s najväčšou zbierkou kaktusov na Slovensku.

Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. V roku 1369 panovník Ľudovít Veľký udelil po prvýkrát erb právnickej osobe – mestu Košice. Ďalším prvenstvom v Košiciach je najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón – Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, ktorý sa koná prvú októbrovú nedeľu.

Historické centrum Košíc je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej republike. V centre sa nachádza Dóm sv. Alžbety, ktorý je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe.

Mesto Košice bolo držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Ako prvé mesto na Slovensku získalo ďalší významný titul – Európske mesto športu 2016 a Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019.

Vybrané fotografie zverejnené s láskavým dovolením autora – Pavla Košika